Putevi Isusa Krista

Nezavisna informacijska stranica
sa stajalištima mnogih područja istraživanja
i duhovne spoznaje.

 

Metodičke upute*** o meditacijskoj praksi: kršćanska meditacija.

Naši tekstovi su nastali, između ostalog, uz pomoć meditativnih promatranja Biblijskih tekstova. Iz toga razloga su oni također - pored svojega informacijskog sadržaja - pisani posebice kao polazna točka za meditativna promatranja poglavlja Evanđelja.

37 poglavlja glavnoga teksta slijede korake u evanđeljima i otkrivenju po Ivanu. Preporučamo da ih se obrađuje tim redoslijedom pomoću evanđelja po Ivanu i Otkrivenja.
Proučavanje Biblije, t.j. čitanje tekstova i njihovo lingivistički povezano obrađivanje samo je
jedna metoda. Tijekom proučavanja poglavlja teksta i u konačnici Bog mogu zahtijevati dublje spoznaje.
Web-stranica sastavljena je od duljeg, neprekinutog teksta. Do njegovih poglavlja možete doći preko kazala. Za temeljitije proučavanje preporuča se ispis teksta: to je, ovisno o podešenosti preglednika odnosno pisača, oko 120 stranica.*
Tko se osim čitanja zanima za cjelovitiju metodu obrade koja uključuje zapostavljene dijelove duše, nakon proučavanja jednog poglavlja može s obzirom na koncentrirana opažanja pročitati odgovarajuće poglavlje na pr. Otkrivenja po Ivanu i o njemu meditirati. (Ivan odnosno njegovi učenici bavili su se pretežno dubljim duševnim značenjem događaja.)

Opširnije o meditacijskoj praksi.

Za to postoji više mogućnosti; ponajprije vrijede preduvjeti kao za svaku drugu meditaciju: iz aktualnih skretanja i nesklada ili problema mora se samoosvješćenjem ili razgovorom s Nekim itd. na zadovoljavajući način profiltrirati vlastita pozornost; na takav način će ponovno doći do duhovne otvorenosti. Ne bi smjelo biti ni umora, ni gladi, niti akutnog djelovanja alkohola, duhana itd. Tijekom meditacije nas ne bi smio ometati telefon. Mjesto mora biti udobno, dakle ne uz aparat koji emitira zračenje (vidi linkove:
struktura gradnje). Izvježbani ljudi mogu se vjerojatno koncentrirati i na trgu, na početku je međutim svrhovito poštovati ove upute. Prije se za ovakvu meditaciju o evanđelju tekst djelomično izgovarao polagano sa zatvorenim očima (na pr. rosenkreuzovci**). Tekst se prije naučio napamet da se pozornost ne bi obraćala riječima nego sadržaju. Postojala je još jedna varijanta kod koje je tekst bio praćen euritimičkim gestama. Postoji i mogućnost čitanja teksta uz koje mu kod zatvorenih očiju dozvoljavamo da djeluje na nas. Pritom se ne razmišlja aktivno odnosno stvarno meditativno opažanje počinje tek nakon razmišljanja. Ako misli i dalje teku, samo će ih se na kratko “pogledati” umjesto daljeg razmišljanja. To vrijedi i prilikom pojave misli koje prividno ili stvarno nemaju ništa zajedničkog s meditacijom. (Ako se vrte oko vanjskih nakana može ih se na pr. zabilježiti, djelotvorno odgoditi da bi se duh ponovno oslobodio od njih. Važni događaji tijekom meditacije se po mogućnosti bilježe jedni za drugim, jer se onda može bolje pratiti vlastiti razvoj. Opažanje može dovesti do većeg produbljenja svijesti što međutim ne nastupa automatski (kontemplacija, meditacija).
Od dodatne pomoži može biti ako kod buđenja imamo pripravan notes za bilježenje natuknica. To s jedne strane pomaže u sjećanju na snove; s druge se strane na osnovi takvih bilježaka o snovima može bolje pratiti njihov razvoj. Dodatna pomoć pri jačanju ovog prolaza je i crtanje simbola snova tijekom dana. Sve više se može pokazati da se svi snovi ne mogu objasniti pomoću dnevnih doživljaja i njihovog psihičkog proširenja nego da se ovdje događa nešto što je na drugi način isto tako važno kao i dan.
Ne radi se naravno o okultnim ritualima nego jednostavno o tome da se duši daje vremena za otvaranje prema sadržajima odnosno Bogu umjesto da sadržaji stoje na raspoalganju samo za intelekt – koji nije loš ali sam za sebe niti u jednom slučaju ne može biti dovoljan za razumijevanje. Time se s vremenom može dotaknuti i promijeniti sve slojeve čovjeka, pa čak i njegovu volju i tijelo. Ono što se može obuhvatiti poglavljem približava se s odobravnjem u unutarnjosti tek prilikom pojave novih spoznaja ili odgovarajućih simboličkih slika tijekom meditacije ili s time povezanih snova ili razvoja u životu. Dalji se koraci nakon toga mogu poduzeti osobito kada za to postoji potreba. Uz to će možda biti potrebno jedan tjedan ili bolje jedan mjesec proživjeti s jednim poglavljem. Sadržaj nije potrebno odmah 100% primijeniti jer se takvi koraci više ne mogu međusobno u potpunosti razlučiti. Bog dopušta čovjeku doživljaj kada on (Bog) to želi, “zvjezdani sat” meditacijom se može u najboljem slučaju priremiti, ali ne i iznuditi. Nijedna teologija itd. sama ipak ne može nadomjestiti takvu unutarnju praksu koja umjesto do sive teorije može dovesti do stvarnog doživljaja.
Neovisno od mogućnosti takve meditacije postoji mnogo puteva do istog cilja kao što postoje i različiti ljudi.

Ostali oblici meditacije u kršćanskom kontekstu.

Iako se takav sadržajno specifično kršćanski oblik meditacije poput gore spomenutog u crkvenim krugovima danas rijetko nudi, u posebnim crkvenim kućama za sastanke ili sl. nude se drugi oblici meditacije. Jer ljudi s pravom tragaju za spoznajom. Crkve su stoljećima zakapale svoju vlastitu duhovnu, a time i meditativnu tradiciju te ju sada opet moraju učiniti pristupačnom. Stoga su kao zamjenu najprije pokušale mijenjati budističke meditacijske oblike (poput Zen, jednostavne meditacije u tišini) i povezivati ih s kršćanskim ili neutralnim uvodom. Ili su u tišinu preuzete slike ili pojedine izreke iz Biblije ili izreke kršćanskih mistika. U našem glavnom tekstu, poglavlje “Tišina u pustinji” spomenuta je praksa grčko-pravoslavnih redovnika na gori Atos s ponavljanjem “Kyrie Eleison” (Bože, smiluj se). I napjevi mogu dobiti misaoni, meditacijski karakter. Najjednostavije bilo bi u svojoj širini i najdjelotvornije: kada bi crkve dale dobar primjer tako da u misu bude uključena i tišina na pr. prije, tijekom i nakon molitve, nakon propovijedi, tijekom dušebrižničkog savjetovanja itd. Na takav način taj meditacijski element ne bi bio izoliran nego bi se njegova vrijednost mogla neposredno doživjeti u skladu. Kroz takve pripreme za Božje djelo cijeli život može u osnovi dobiti meditativni karakter, - što je u naše hektičko vrijeme veoma teško. U svakom slučaju bi zbog očitog neznanja bilo apsurdno svaku meditaciju bez razlike ozančavati kao “nekršćansku” samo zato, jer su mnogi meditacijski oblici koje prakticiraju nekršćanske grupe poznatiji od kršćanskih.

Čak i oni koji su tijekom traganja za unutarnjim spoznajama naletjeli na neprimjeren i opasan put uživanja droge umjeto toga mogu pomoću meditacije pronaći ispunjavajući doživljaj.

* Možda u kršćanskoj školi ružinog križa "Universitas Esoterica" u Berlinu (Wolfgang Wegener), koja je postojala do 1984. godine.

**... Koncentriranim proučavanjem ispisanih tekstova izbjegavaju se one posljedice koje neovisni istraživači pripisuju prekomjernom konzumiranju Interneta i "Multitasking-u" (= istodobno praćenje više aktivnosti).

*** (Dublje) razumijevanje ovih stranica pretpostavlja uzimanje u obzir njihove razumljivosti same po sebi te odgovarajućih dodatno korištenih metoda (vidi gore). Takav stav tijekom proučavanja tekstova se s druge strane i u filozofiji itd. promatra kao opća smjernica za ozbiljni posao ("principle of charity", Donald Davidson, "On the Very Idea of having a Conceptual Scheme", u "Proceedings and Adresses of the American Philosophical Association", tom 47, 1973-1974, str. 19.)

 

Povratak na početnu stranicu http://www.ways-of-christ.com/hr

Putevi Isusa Krista, njegovi doprinosi ljudskoj svijesti i promjenama čovječanstva i zemlje: nezavisna informacijska stranica sa stajalištima mnogih područja istraživanja i duhovne spoznaje; s praktičnim uputama za osobni razvoj