Putevi Isusa Krista

 

Pomoć 
za vlastitu provjeru prilikom rada s glavnim tekstovima stranice "Putovi Isusa"

- u vlastitoj nutrini - i u pretvorbi u životu.

Opće:

Jesam li čitao "Uvod u smisao i uporabu ovog teksta"? (Ako niste: nadoknadite posebice kod puno općih nejasnoća.)

Jesam li poglavlje ovog komentara dosad proučavao po redu? (Ako niste, kod ozbiljnijih namjera da krenete na put nasljednika Isusa preradite ako je moguće i prethodna poglavlja.)

Jesam li dovde proučavao a da nisam imao mučni osjećaj da sam prešao preko ranijih odlomaka a da nisam dovoljno razumio? (U tom slučaju određeni odlomak promatrajte još jednom u miru i ako je moguće bez predrasuda.)

Jesam li za dublje razumijevanje, doživljavanje i obradu čitao stranicu "metodičke napomene, kršćanska meditacija..." i koliko je moguće pokušao primijeniti?

Imam li pregled mojih trenutačnih sposobnosti, karakternih svojstava, životnih navika? (Ako nemam, razmisliti o tomu i napraviti zapise).
Ako imam: Postoji li s obzirom na ono što sam upravo proučavao takvo obilježje za čije poboljšanje želim neodložno moliti i truditi se
?

Jesam li mislio na to da primijenim moje najnovije spoznaje u životu? 

Dopušam li već da me vodi moja savjest

Jesam li težio ili postigao da me na mojemu putu izravno vodi Isus Krist?

Gdje onda stojim s mojim odnosom prema Bogu?

 

Povratak na početnu stranicu http://www.ways-of-christ.com/hr

Putevi Isusa Krista, njegovi doprinosi ljudskoj svijesti i promjenama čovječanstva i zemlje: nezavisna informacijska stranica sa stajalištima mnogih područja istraživanja i duhovne spoznaje; s praktičnim uputama za osobni razvoj