דרכי ישו המשיח

 

הברית הישנה, הדת היהודית וישו המשיח

 

דף זה הוא תרומה להבנה טובה יותר של הברית הישנה ולדיאלוג בין-דתי – כולל ההיבטים הרוחניים העמוקים יותר.  אין בכוונתנו להעניק כאן טיפול מעמיק לספרי הברית הישנה – זאת בשונה מן הטיפול בספרי הבשורה ומעשי השליחים, בטקסטים העיקריים שלנו בשפות אחרות.

היחסים בין כתבי הקודש

ישו המשיח ותלמידיו התייחסו לעתים קרובות לכתבי הקודש אותם הכירו שומעיהם. המדובר קודם כל בברית הישנה. היא כוללת את סיפור הבריאה, ספרים על ההיסטוריה של העם היהודי, חוקים, נבואות, ספרים חיצוניים וכיוצב'. ישו ותלמידיו הראו שפעלם אינו מבטל את תכני הברית הישנה, אלא שכוונתם העיקרית לא הייתה לפרש את כתבי הקודש: הם התמקדו בעיקר בחיים מתוך מגע ישיר עם האל ועם המשיח. (ראו גם "יסודות הערכים האתיים"). מכאן נובעות השקפות חדשות.

בברית החדשה קיימות התייחסויות ישירות רבות לאמונות דתיות אחרות שהיו קיימות בעת העתיקה. למשל, הבשורה על-פי יוחנן מדברת במפורש על אלה שהיו מודעים לתורות הנסתר כדי להדגים את מה שנחשב נוצרי באופן ספציפי והחורג ממסגרת האמונות בנסתר. דוגמה פשוטה לכך היא "הוא (ישו) האור האמיתי..." ביוחנן א'. מכתבים מסוימים של פאולוס לוקחים בחשבון את מה שהיה ידוע לאלה שהיו שייכים לחוגים הישנים של תורת הנסתר, ולאו דוקא את מה שנבע מן המסורת היהודית. אולם אדם שאינו מכיר מסורות אלה לא יבחין בכך. מקומות כאלה בברית החדשה אינם מגנים באופן גורף את כתבי הקודש הלא יהודיים. הגינויים מכוונים אך ורק נגד סוגים קונקרטיים של חריגות מצד פולחנים מנוונים, כדי להזהיר בני אדם מפני הליכה בדרך זו. הדרך הישנה והנכונה יותר של פעולת המיסיון הייתה להתחבר למקום הרוחני בו נמצא האדם במקום לדרוש ממנו לשכוח את הביוגרפיה שלו – דבר שהיה גורם שברים נוספים בתודעתו במקום לגאול אותו, גאולה המאחה שברים והופכת אנשים לבני אדם שלמים. אנשים בתרבויות אחרות לא נדרשו לקבל תחילה את המסורת היהודית בכללותה. ההתייחסות אליהם היתה אפוא כאל שווים, דבר שכמובן עורר ויכוחים בין תלמידיו של ישו, ויכוחים המתנהלים עד היום.

ואפשר היה גם לעבד את הוראות הנצרות על בסיס מסורות דתיות אחרות. לדוגמה, במאות הראשונות נעשו בכיוון זה נסיונות שהתבססו על הדת המונותיאסטית של זרתוסתרה (זורואסטר). (...) לא נדון כאן בנסיונות אלה.

הדת היהודית הניבה, אחרי התנ"ך העברי, כתבי קודש נוספים כגון התלמוד הכולל את תורת המשפט ואת המשנה והפרשנות שלה (גמרא) – בגרסאות בבל וירושלים; וכן כתבי יסוד של אסכולות מיוחדות, במיוחד של הכתות המיסטיות – ספרים אזוטריים של הקבלה, כדוגמת ספר הזוהר. אומרים כי ספרים אלה מקורם במאה ה- 13; עם זאת, הם מבוססים על מסורות עתיקות יותר; הם אף כוללים איזכורים ממצרים העתיקה.  גם היום קיימת תורה מיסטית יהודית (החסידות).

מושגי האלוהות וייצוגיה

הברית הישנה מכנה בתחילה את האל אלוהים. הפירוש המילולי הוא: "רוחות הבורא האלוהי", ולא מדובר חו"ח בחוצנים מהונדסים גנטית או במשהו כזה, כפי שספרים מסוימים טוענים היום; בה במידה שהיו השפעות בעייתיות על התפתחות העולם, הן רק התווספו. המלים "אלוהים" ו"אללה" (באיסלאם) באות מאותו מקור לשוני.

השם יהוה מופיע מאוחר יותר בברית הישנה. במהלך הזמן, כאשר האל "נעשה קרוב יותר", מקורות מיסטיים ואנושיים כגון ג'. לורבר או ר. סטיינר אומרים לנו שחוויית האל התפתחה לכדי חוויית יהוה. רק התרגומים המשיכו לצערנו להשתמש בשם אחד ויחיד עבור האל. בצורה כזו פסחו על חווייתם של עמים מתקופות שונות. נראה כי לעתים ההתנסות האמיתית באל בתור יהוה כוסתה בערפל ואף עוותה, דבר שאולי גרם להטעייה של בני אדם. זוהי תופעה הקיימת בדתות רבות: בני אדם בעלי רוחניות חלשה ורוויי שנאה לא תמיד היו פתוחים לתיקונים בדברי הנביאים. כך שלא כל סיפור בברית הישנה חייב להתיחס ל"יהוה" האמיתי ול- YWHW המתואר על-ידי פרופסור ז'. ז'. הורטאק מארה"ב. הדברים כבר היו קיימים בנוסח הברית הישנה. אך אין זה אומר שכל אירוע המוזכר בברית הישנה ניתן להערכה על-פי הלוגיקה האנושית של החברה בת זמננו. אלוהים יודע טוב מאיתנו מה ולמה הוא עושה דבר מסוים ומה הוא רוצה שבני אדם יעשו ולמה.

האמונה המשיחית והמשיח

"כריסטוס" הוא המשיח עליו דיברה הנבואה כבר ב"תרגום השבעים" היווני של התנ"ך העברי שנכתב על-ידי יהודים עבור יהודים במאות השלישית והשניה לפנה"ס. כך שאין מדובר כאן ב"פיקציה" של פאולוס הקדוש, כפי שמאמינים מספר מחברים מודרניים. מגילות ים המלח (קומראן) מוכיחות שיהודים בעלי אמונה איתנה בעשרות והמאות השנים שקדמו לישו כבר המתינו לביאת המשיח, ככתוב בישעיהו יא. אך כבר באותה עת היו השקפות שונות על מהות המשיח – כמו בקרב תלמידיו של ישו שהתקשו להבין שה"מלכות החדשה" לא תהיה אך ורק מרד לאומי "חיצוני" נגד הרומאים, אלא התפתחות רוחנית, שינוי כללי, "מלכות השמים".

לעתים קרובות מניחים שקהילת קומראן הייתה שייכת לכת האיסיים, האסכולה השלישית בחשיבותה בקרב יהודי התקופה, לצד הפרושים והצדוקים. נכון יותר, זו הייתה קהילה עצמאית, קרובה למסורת האיסיים; הם היו ביחסים טובים עם האסכולות השונות; לא רק עם האיסיים שוחרי השלום אלא גם עם ה"קנאים" העצמאיים והמיליטנטיים ועם הפרושים בירושלים (אשר אף נתנו להם את רשימת המלאי של אוצר המקדש, דבר המוכיח שאנשי קומראן זכו לאמון רב, למרות השקפותיהם השונות). "חוקי הקהילה" 1QS כללו פרטים בקשר להמתנה למשיח ואף צויינו בהם שני משיחים או משיחים משני אילנות יוחסין (אשר, לפי חוקי אותם זמנים, ישו יכול היה להיות אחד מהם או שניהם: באמצעות יוסף לבית דוד או באמצעות מריה שהייתה משושלת אהרון הכהן (השקפה זו צויינה על-ידי קרסטן פיטר טידה החוקר את המגילות עבור רשות העתיקות של ישראל).

נראה כי הנבואה במיכה ה':5 לפיה המשיח יבוא מבית לחם לא זכתה לחשיבות מיוחדת בעיני התנועות המשיחיות של התקופה. יחד עם זאת, מתי למשל מתבסס עליה ויש המדברים בפזיזות על "המצאתו" של מתי, משום שביתו של ישו היה  לדבריהם בנצרת, רחוק למדי מבית לחם.

*

אצל הנביא דניאל ט':25 קיים פסוק אותו נוהגים לקשור למשיח: 69 "שבועות" אמורים לעבור מן ההוראה לבנות את ירושלים השניה – ראו נחמיה ב':18; סביב 445 לפנה"ס עד מותו של ה"משיח" (השני). אם ה"שבועות" האלה הן "שבועות השנה" (בהשוואה ל"שנות שבתון"), הדבר אכן מציין תקופה שסביב מועד צליבתו של ישו. (באשר לנבואה, עיין בדפי אתר "דרכי משיח" בנושא ההתגלות).

וישנה גם הצעה של ר. סטיינר שהיא בעייתית עבור תיאולוגיה המוגבלת להגדרת הנצרות בתור ארגון או ארגונים דתיים, אך אולי מעניינת יותר עבור תרבויות אחרות: המשיח בתור הוויה, שהייתה מוכרת לחכמים מן התקופה הטרום נוצרית; הוויה זו מתבטאת בתור וישוואס קרמן של ההינדים, בתור אאורה מזדה של הפרסים, בתור אוסיריס הוויית השמש של המצרים הקדמונים ובתור בלמיס של הקלטים = בלדור, אפולו. עיינו בפרק "בראשית היה הדבר" ובטקסט העיקרי של "דרכי משיח".

בין השאר תוכלו גם לעיין בכריסטולוגיה של רודולף סטיינר: (יש לבדוק אם ספרים אלה קיימים באנגלית): "ההוויות הרוחניות בגרמי השמים" 1912; "אקדמות למיסתורין של הגולגולתא" מ- 1913 ו- 1914; "מישו למשיח", 1911; "כריסטולוגיה". *)

...*) תקף גם לתקופת הברית הישנה ומחקר זה עשוי להניב תובנות מועילות אם כתבים בעלי השראה ייקראו בהתחשב באופיים המיוחד; במקרה כזה, נוסף על רודולף סטיינר, עיינו לדוגמה ב-

Anna Katharina Emmerich, ” Die Geheimnisse des Alten Bundes”

(גרמנית, ייתכן שקיים גם באנגלית). בקשר לתקופה שלפני השטפון במרכז אסיה ותקופת הברית החדשה, עיינו למשל בספרי המיסטיקן יעקב לורבר: www.lorber-verlag.de (ספרים רבים תורגמו לאנגלית); ועיינו ברודולף סטיינר. אם מקבלים את עדותה של המיסטיקה הנוצרית, אפשר לשכוח לחלוטין את תורותיהם של כותבים אחרים, ישו לעולם לא היה מתקיים בתור אדם ממשי או שהיה נחשב למטיף נודד מן הסוג הרגיל.

מאוחר יותר, לפני כ- 2000 שנה, אנחנו רואים את ההתגלמות הפיזית של המשיח עלי אדמות, בתור קנה מידה להתפתחות העולם. הוא לוקח על עצמו או סופח לתוכו את המין האנושי ומטמיע אותו בתוך חייו. גם אם הדתות הישנות התנוונו בחלקן כפי שמאוחר יותר הנצרות הפכה לשטחית, עריכת מחקר בכיוונים אלה עשויה להיות מעניינת. לפי תפיסות אלה, המשיח מציג עצמו לעתים כאילו אינו האדם המתאים לתפקיד לו יועד, בתור אדם הערב לעוצמתה של קהילה דתית מסוימת. המשיח הוא ייצור שרק מייצג את האנושות המתחדשת, הוא ה"אדם החדש" מגולגולתא.

אם אדם אינו בטוח לגבי זהותו של המשיח, הוא רשאי בתפילתו לבקש מן האל סימנים מעידים נוספים.
 

הקשר בין הנבואה בברית הישנה ובספר ההתגלות

אין תועלת רבה בערבוב הנבואה שבספר ההתגלות עם זו של הברית הישנה. ישנם מקומות מסוימים עם תמונות דומות; עם זאת, חיוני להשוות זאת עם האירועים ההיסטוריים של התקופה הטרום נוצרית, אירועים המפורטים במהדורות רבות של התנ"ך. כך מתברר שברוב המקרים הנביאים חזו את האירועים הקדם נוצריים כגון גלות בבל והשיבה לציון, המלחמות בארץ ונצחון היהודים באותה עת; וגם את עניין המשיח. רק מקומות מסוימים נוספים מציינים אירועים של תקופתנו או את תכני ההתגלות (לדוגמה ישעיהו כד, כה, כז, סו:15; דניאל ז: 9-28).

 Updates English/ Deutsch.

לדף הבית : http://www.ways-of-christ.com/he 

עם נושאים וקישורים נוספים לטקסטים כוללניים יותר בשפות אחרות.

דרכי ישו המשיח, תרומתו לתודעת האדם ולשינויים שחלו במין האנושי ובארץ: עלון מידע בלתי תלוי, המציע נקודות מבט חדשות בתחומיים שונים של מחקר והתנסות ועצות מעשיות לצמיחה אישית.

אתר האינטרנט "דרכי המשיח" תומך ביחסי שלום והבנה עמוקה יותר בין הדתות. "דרכי משיח" הוא ארגון שאינו תלוי בכנסיות וארגונים אחרים, ואינו פעיל למטרות רווח או כדי להשפיע מבחינה פוליטית. "דרכי משיח" אינו עוסק בתעמולה לרכישת חברים חדשים.