Kristuksen tiet

 

Lisäsivu

 

Ohjeita mietiskelyä varten***: Kristillinen meditaatio

Tekstimme ovat syntyneet mm. raamatuntekstien meditatiivisen tarkastelun avulla. Puhtaan tietosisältönsä lisäksi ne onkin kirjoitettu erityisesti evankeliumin lukujen meditatiivisten tarkastelujen pohjaksi.

Seuraavat 37 kappaletta seuraavat evankeliumien ja Johanneksen ilmestymiskirjan lukuja. On suositeltavaa lukea kappaleet tässä järjestyksessä, käyttäen mahdollisuuksien mukaan apuna Johanneksen evankeliumia ja Ilmestyskirjaa.
Raamatun opiskelu, toisin sanoen tekstien lukeminen, sivuston lukemisen ohella, on vain yksi tapa. Opiskelun aikana tekstin kappaleet voivat edistää omaa syvempää oivaltamista ja osallistumista.

Tämä WWW-sivusto koostuu pitkästä, yhtäjaksoisesta tekstistä, jonka kappaleisiin on pääsy myös suoraan sisällysluettelosta. Perusteellista opiskelua varten on suositeltavaa tulostaa koko teksti: riippuen selaimen ja tulostimen asetuksista sivuja on noin 120.*
Se, joka on kiinnostunut lukemisen lisäksi kokonaisvaltaisemmasta lähestymistavasta, voi kappaleen opiskeltuaan lukea vastaavan kappaleen esim. Johanneksen evankeliumista, ja suorittaa mietiskelyn evankeliumin pohjalta. (Johannes ja hänen oppilaansa käsittelivät erityisesti tapahtumien syvempää hengellistä merkitystä.)

Meditaatio yksityiskohtaisesti

Mietiskelyä voi harjoittaa useilla eri tavoilla, mutta on olemassa perusedellytykset, jotka ovat yhteiset kaikille tavoille: huomio tulisi vapauttaa häiritsevistä ongelmista tai mielialoista ja kohdistaa niiden tiedostamiseen esimerkiksi puhumalla niistä jollekulle niin, että riittävästi henkistä avoimuutta on saavutettu. Mietiskelyä ei tule aloittaa väsyneenä tai nälkäisenä eikä alkoholin vaikutuksen alaisena tai tupakoiden, jne. Puhelin yms. ei myöskään saisi häiritä mietiskelyä. Paikan tulisi olla sellainen, jossa on miellyttävä olla, ei siis minkään säteilystressiä aiheuttavan laitteen lähettyvillä (katso linkkejä: rakennusbiologia). Harjaantuneet henkilöt voivat keskittyä jopa vilkkailla markkinapaikoilla, mutta aluksi on hyödyllistä noudattaa näitä ohjeita. Aikaisemmin evankeliumimeditaatiota harjoitettiin lausumalla ääneen Raamatun tekstiä silmät suljettuina (esim. ruusuristiläiset**). Teksti opeteltiin ulkoa, joten huomio ei kiinnittynyt sanoihin vaan sisältöön. Oli myös variaatioita, jolloin mukaan liitettiin eurytmisiä liikkeitä. On myös mahdollista ensin lukea teksti, sulkea sitten silmät ja antaa tekstin vaikuttaa. Tällöin ei ajatella aktiivisesti, tai ainakin varsinainen mietiskely alkaa vasta ajattelun jälkeen. Jos ajatuksia edelleen tulee mieleen, niitä tulisi yksinkertaisesti vain lyhyesti "katsoa", sen sijaan että aktiivisesti jatkaisi niiden ajattelua. Tämä pätee myös silloin, jos ilmaantuu ajatuksia, joilla ei näennäisesti ole mitään tekemistä mietiskelyn kanssa. (Jos ajatukset koskevat suunnitelmia, kirjoita ne ylös, jolloin saat tehokkaasti lykättyä ne ja mielesi vapautuu takaisin mietiskelylle.) Tärkeät tapahtumat mietiskelyn aikana kirjataan myös ylös mahdollisuuksien mukaan mietiskelyn jälkeen, siten on helpompi seurata omaa kehitystään. Meditoinnin tapahtumat voivat johtaa tajunnan syvempiin tasoihin, mutta ei välttämättä.
Lisäksi voi olla hyödyllistä pitää muistilehtiötä lähettyvillä, johon voi heräämisen jälkeen kirjoittaa avainsanoja ylös. Tämä auttaa muistamaan unia ja seuraamaan niiden kehitystä. Jos unien symbolit on hahmoteltu päivän aikana, tämä auttaa avautumaan todellisuudelle, joka peilautuu unissa. Silloin käy yhä selvemmäksi, etteivät kaikki unet ole vain päivän tapahtumien sulattelua, vaan jotain on tapahtumassa, joka on yhtä tärkeää kuin päivä itse.
Nämä eivät ole okulttistisia rituaaleja, vaan kyse on yksinkertaisesti siitä, että psyyke saa riittävästi aikaa sisällölle tai Jumalalle avautumiseen, sen sijaan, että sisältö olisi vain älyn käytössä - mikä ei ole huono asia, mutta ei yksinään riitä hengellisten asioiden ymmärtämiseen. Vähitellen vaikutus ja muutos tuntuu ihmisen kaikissa "kerroksissa", myös hänen tahdossaan ja kehossaan. Vasta sitten, kun mietiskelyn aikana ilmaantuu esimerkiksi uusia oivalluksia, tai niihin liittyviä symbolisia kuvia, tai muuta kehitystä elämässä, on tajuttava sisältö "saapunut" sisäisesti, ainakin aavistuksena. Sen jälkeen voi jatkaa, etenkin jos siihen tuntee tarvetta. Saattaa olla tarpeen elää yksi viikko tai jopa kuukausi yhden kappaleen kanssa. Sen sijaan ei ole välttämätöntä soveltaa yhtä kappaletta täydellisesti omaan elämäänsä, ennen kuin voi jatkaa. Nämä "askeleet" eivät enää ole täysin erillään toisistaan. Jumala sallii ihmiselle kokemuksen, kun hän (Jumala) niin tahtoo. Mietiskely voi ainoastaan valmistaa meitä sisäiseen "tähtihetkeen", se ei pysty pakottamaan sitä tapahtumaan. Silti mikään teologia ei voi itsessään korvata tällaista sisäistä harjoittelua, joka voi johtaa todelliseen täydellistymiseen, pelkän teorian sijaan.


Mietiskelyn antamista mahdollisuuksista riippumatta on olemassa yhtä paljon eri vaihtoehtoja, jotka johtavat samaan päämäärään, kuin on ihmisiäkin.

Lisätapoja meditoida kristillisessä tekstiyhteydessä

Edellä mainittuja kristillisiä mietiskelytapoja on nykyisin valitettavan harvoin tarjolla missään kirkollisissa piireissä, jotka mieluummin tarjoavat helpompia meditointimuotoja seminaareissaan. Ihmiset etsivät hengellisiä kokemuksia ja se on heidän oikeutensa. Mutta kirkot ovat menettäneet vuosisatojen aikana omaa hengellistä ja mietiskelyyn liittyvää traditiotaan ja etsivät nyt tapoja uudistaa sitä. Ne aloittivat ensin omaksumalla esimerkiksi buddhalaisia mietiskelymuotoja (kuten "zen" - yksinkertainen hiljaisuusmietiskely) ilman buddhalaista tai hindulaista yhteyttä ja kristillisellä tai neutraalilla johdannolla. Tai otetaan esille kuvia, maalauksia tai yksittäisiä otteita Raamatusta tai kristillisiltä mystikoilta ja mietiskellään niitä hiljaisuudessa. Vanha käytäntö, joka vielä elää kreikkalaiskatolisten ortodoksimunkkien keskuudessa Athoksen vuorella on toistaa sanoja "kyrie eleison" (Herra armahda), joka on mainittu myös päätekstimme, kappaleessa "Jeesus erämaassa". Myös laulujen avulla voidaan meditoida. Kaikkein yksinkertaisin tapa voi olla tehokkain: jos kirkot näyttäisivät hyvää esimerkkiä, liittämällä jumalanpalveluksiinsa hiljaisuuden hetkiä, esimerkiksi ennen rukousta, rukouksen aikana ja rukouksen jälkeen - odotettaisiin "vastauksen" tuloa - tai sielunhoidollisen neuvonnan aikana, jne. Näin mietiskely ei olisi jotain erillistä, vaan sen arvo voitaisiin kokea suoraan asian yhteydessä. Tämän Jumalaa varten tapahtuvan valmistautumisen lisäksi, voi periaatteessa kaikella elämässä olla mietiskelyä edesauttava luonne - vaikkakin se on vaikeaa meidän hektisenä aikanamme. Joka tapauksessa olisi absurdia ja osoittaisi huomattavaa tietämättömyyttä luokitella erittelemättä kaikki meditointi ei-kristilliseksi, vain koska ei-kristittyjen ryhmien meditointimuodot ovat tunnetumpia kuin kristilliset.

Jopa ne, jotka etsiessään sisäisiä kokemuksia, ajautuivat huumeiden käytön hyödyttömälle ja vaaralliselle tielle, voivat sen sijaan löytää täyttymystä meditoinnista.

* Esimerkiksi vuoteen 1984 saakka toimineessa kristillisessä Rosenkreuz-koulussa "Universitas Esoterica" Berliinissä (Wolfgang Wegener).

**... Tulostettujen tekstien keskittyneessä tarkastelussa vältetään seuraukset, joita riippumattomat tutkijat liittävät internetin liikakäyttöön ja monen asian tekemiseen samanaikaisesti ("multitasking").

*** Näiden tekstien (syvällinen) ymmärtäminen edellyttää niiden luonteen sekä vastaavien lisämetodien huomioon ottamista (ks. ed.). Tällaista asennetta tekstien tarkasteluun pidetään toisaalta filosofiassa ym. myös yleisenä periaatteena vakavassa työskentelyssä ("principle of charity", Donald Davidson, "On the Very Idea of having a Conceptual Scheme", julkaisussa "Proceedings and Adresses of the American Philosophical Association", Vol.47, 1973-1974, s. 19.)

 

Paluu aloitussivulle http://www.ways-of-christ.com/fi/

Jeesuksen Kristuksen tiet, hänen panoksensa inhimilliseen tietoisuuteen ja ihmiskunnan ja maapallon muutoksiin: riippumaton infosivu, jossa on uusia näkökohtia useilta tutkimusaloilta sekä useita kokemuslähteistä sekä käytännön ohjeita henkilökohtaiseen kasvuun.