Kristuksen tiet

Lisäsivu

 

 Katso myös taulua päätekstin loppukappaleessa  Kristillinen asenne - "Maailmassa, mutta ei maailmasta"*,"Kolmas tie" (ks. esim. Joh.17).

Se, joka haluaa – Jeesusta esikuvana pitäen ja hänen avullaan – päästä omista epätäydellisyyksistään kohti tulevaisuuteen kantavia ominaisuuksia (vrt. sivut "...parantaminen", "...etiikka", ja "...käsitteleminen..."), voi aluksi vaikkapa
- suhtautua totuudellisemmin itseensä ja vasta siltä pohjalta miettiä toisia (sen sijaan että projisoisi heti kaiken toisiin), vrt. Matt. 5:3 "Autuaita ovat hengessään köyhät";
- kuunnella omantuntonsa ääntä ja silti myös "tulla ulos kuorestaan" (sen sijaan että pitäisi kaiken sisällään), vrt. Matt. 5:5 ja 5:9 ...;
- huomata olevansa sielullisesti toisia varten, joskin oma hyvinvointi voi olla edellytyksenä sille, että voi auttaa muita (vrt. Matt. 5:7);
- etsiä Jumalan elävää henkeä, vaikka ulkoiset muodot voivatkin olla mielekkäitä, (sen sijaan että kangistuisi pelkkiin muotoihin), vrt. Matt. 6:5–8... ja Joh. 4:21–24;
- olla uskova ja käyttäytyä sen mukaisesti (pelkän näennäisyyden sijaan), vrt. Matt. 5:8;
- uskaltaa elää uuden ymmärryksensä mukaan, vaikka suhteessa muihin voikin joutua joustamaan (sen sijaan että tuijottaisi aina vain siihen, mitä maailmassa arvostetaan), vrt. Matt. 5:15;
- uudesta ymmärryksestään huolimatta nähdä itsensä vaatimattomassa, palvelevassa roolissa (sen sijaan että ylpistyisi), vrt. Matt. 5:19 ja Luuk. 9:48...

Tämä on rakastavampi ja viisaampi suuntaus ja kun ei enää ole itsensä esteenä, tulee huomaamaan, että kristillisyys ei ole vain elämäntapa, vaan todellinen hengellinen tie. Tällä tiellä voi kokea Jeesuksen myös kompassina, joka auttaa meitä löytämään uuden tasapainon yksipuolisten harhateiden tuolla puolen.

Ei antautua vain ulkoiselle

vaan olla myös aktiivinen ulkoisessa elämässä

- eikä lähteä pelkkään henkiseen sisäistyneisyyteen

- ja perustettuna sisäiselle

Pelkän ajattelun sijaan →

tutkiskella sisältöä, ongelmia, epäselvyyksiä →

- tai pelkää meditoivaa tyhjyyttä

- tietoisessa meditoivassa hiljaisuudessa

Etsiä "ulkoista Jumalaa taivaassa"

- ja antaa hänen ottaa hahmonsa omaan sisimpäänsä

Etsiä muuttumattoman Luojan jälkiä

- muuttuvasta (vapaasta) elämästä

Opiskella ulkoisen maailman lainalaisuuksia

- ja tuntea (aavistaa) luomistyön järjestelmällisyys niiden takana

Ei toteuttaa halujaan täysillä →

Vaan liittää ne →

ei myöskään tukahduttaa niitä,

- ja muuntaa

etsiä aika, paikka, olosuhde ja harmonia, joka liittyy niihin

- huolimatta henkilökohtaisesta riippumattomuudesta niistä

Työskennellä ulkoisesti

- ja rukoilla sisäisesti (Benediktiiniläinen sääntö "ora et labora")

Yrittää ymmärtää toisten myönteinen panos

- ja kehittyä omassa uskossaan

Käyttää rationaalis-analyyttistä

- ja "myyttis"-synteettistä aivopuoliskoa tai siltaa aivopuoliskojen välillä

Tunnistaa subjektiivinen havainnointi

- ja etsiä eriteltyjä totuuksia subjektiivisten tarkastelutapojen takaa

Oppia (rakentavista) traditioista

- ja antaa niiden tulla osaksi omaa elävää hengellisyyttä

Harjoittaa valmistautumisharjoituksia

- haluta armoa (kristillinen mystiikka, uskonnolliset harjoitukset,…)

Puhua Jumalalle henkilökohtaisesti

- ja hänen voimassaan

Rakastaa lähimmäistään

- kuin itseään

Säilyttää järkeilykykynsä

- ja nähdä myös sen ulkopuolelle

Ei "liueta" maailmankaikkeuteen

vaan olla kokonaisuudessa

- eikä kovettaa "egoaan"

- olla kuin tietoinen solu

Kunnioittaa kehoa, ainetta välineenä

- ja kasvaa mielessä ja hengessä

Hyväksyä elämän runsaus ja vastuu

- "ahtaan portin" mukaan

Kamppailla oikein päätösten puolesta maapallon tietoisuudessa

- ja aavistaa Jumalan suunnitelman olemassaolo toisella (tietoisuuden) tasolla

Välittää oivalluksiaan eteenpäin

- ja asennoitua siihen, mikä on kohtuullista

Muuttaa ympäristössään/yhteiskunnassa

- sen mikä on parantunut omassa tietoisuudessa

Tuntea myötätuntoa maailman kärsimyksiä kohtaan

- ja iloita Jumalan johdatuksesta

Arvostaa hengellisiä yhteisöjä

- ja pyrkiä Jumalan luo yksilönä

Kunnioittaa kansojen erilaisuutta

- ja antaa yleisen inhimillisen kukoistaa jokaisessa

…Näin Kristuksen tie näyttää Kolmannelta tieltä maailman näennäisristiriitojen tuolla puolen – tieltä, joka johtaa täyteen elämään, ja todelliseen hengelliseen vapauteen Jumalassa. Katso myös lihavoidut kohdat päätekstistämme, ja esim. Joh 17 ja apokryfinen Tuomaksen evankeliumi 22. Tämä ei ole päättämättömyyttä, joka pitäisi vastakohtaisuuksia ongelmana, eikä siten myöskään "virhepäätelmiin perustuvaa puhetta". (Päättämättömyyttä parempi olisi joskus pysytellä joko kokonaan erossa jostakin aiheesta tai valita jompikumpi – tietoisena siitä, että joku toinen voi yhtä hyvin valita toisen vaihtoehdon.) Kaiken tämän sijaan kolmannella ajattelun tiellä etsitään molempia vastakohtia ylempää kantaa, joka mahdollistaa uusia, vapaita toteamuksia – ja ratkaisee siten kulloisenkin ongelman. Se, joka selviää elämän ristiriidoista ja karikoista, voi syventyä menestyksekkäämmin Jeesuksen seuraaviin askeliin evankeliumeissa (kärsimystarinassa) ja Apostolien teoissa (helluntain tapahtumissa). Tämä ihmisen kyky lähestyä yhä enemmän maailmalta kätkettyä Jumalan "todellista valoa", – Joh. 1:9  – on sekä tämän vaelluksen lähtökohta että päämäärä. (Ks. päätekstimme, osa 1).

Evankeliumien yksittäisten askelten ja Johanneksen Ilmestyskirjan suuremmassa mittakaavassa olevan välillä on suhde, katso päätekstimme, osa 2.

Update english/ deutsch

Paluu aloitussivulle http://www.ways-of-christ.com/fi/

Jeesuksen Kristuksen tiet, hänen panoksensa inhimilliseen tietoisuuteen ja ihmiskunnan ja maapallon muutoksiin: riippumaton infosivu, jossa on uusia näkökohtia useilta tutkimusaloilta sekä useita kokemuslähteistä sekä käytännön ohjeita henkilökohtaiseen kasvuun.