راه عیسی مسیح

http://www.ways-of-christ.com/fa/

مهر:  امتیاز تجاری

چاپ مطالب این سایت و ارائه آن به افراد علاقه‌مند بدون تغییر محتویات آزاد می‌باشد.

تهیه در سال 1991-2022؛ اولین نوبت نشر در اینترنت در تاریخ 31-01-2001 بود؛ این نسخه یک نسخه خلاصه ویژه به زبان فارسی است.14/20-10-2002... فارسی (با تغییرات بعدی)

نویسنده: Project Christuswege/ Ways of Christ™.

ناشر نسخه اینترنت Helmut Ziegler است.

سایت «راه عیسی مسیح» یک پروژه تحقیقاتی و مطالعاتی است. سایت وب «راه عیسی مسیح» حامی روابط صلح‌آمیز و درک عمیق‌تر بین ادیان است. «راه عیسی مسیح» مستقل از کلیه کلیساها و سازمانهای مذهبی دیگر بوده (ولی بر ضد هیچیک فعالیت نمی‌کند)؛ و در پی نفع یا نفوذ سیاسی نیز نمی‌باشد. «راه عیسی مسیح» ملبغ مذهبی نداشته و از اعضای خود حمایت سیاسی نمی‌کند.

ارسال پست الکترونیک به Ways-of-Christ (راه مسیح):  لطفاً در صورت امکان به زمان انگلیسی، آلمانی یا فرانسوی بنویسید

e-mail ways-of-christ.com

نسخه چاپی متن اصلی فقط به زبان آلمانی موجود است – . امتیاز تجاری کتابچه چاپی مذکور متعلق به ناشر آن، O. Boehm می‌باشد.

به صفحه اصلی