Οι δρόμοι του Χριστού

+

Ιησούς Χριστός, πνευματικότητα και κόσμος:
Οι δρόμοι του Χριστού, η συμβολή του στην ανθρώπινη συνείδηση και στις μεταβολές της ανθρωπότητας και του κόσμου. Μια ανεξάρτητη σελίδα πληροφοριών με νέες απόψεις για πολλά πεδία της εμπειρίας και της έρευνας. Με πρακτικές συμβουλές για την προσωπική ανάπτυξη.

Αυτή είναι η ελληνική έκδοση.

.

Έχετε ελεύθερη πρόσβαση μέσω του διαδικτύου και μπορείτε να εκτυπώσετε τα παρακάτω.

Μέρος 1:  25 κεφάλαια για τα βήματα των Ευαγγελίων.

Μέρος 2:  12 κεφάλαια για την Αποκάλυψη του Ιωάννη και συνοπτικό κεφάλαιο «Η έννοια του χριστιανισμού» με πίνακα.

Μέρος 3:  περαιτέρω θέματα, μεταξύ άλλων , Ηθική, Φυσικές επιστήμες, προσευχή ….

Μέρος 4: Παλαιά Διαθήκη, Συμβολές στο διάλογο με άλλες θρησκείες: μεταξύ άλλων «Ο Χριστός και το Ισλάμ», «βουδισμός», Ινδουισμός, ....

Ενημερώσεις περιέχονται επίσης σε παλαιότερες σελίδες.

-

Πρόσθετες προσφορές.

Αρχείο «Οι Δρόμοι του Χριστού» για λήψη και εκτύπωση: βελτιωμένη έκδοση .PDF (1572 kB, 134 σελίδες; θα χρειαστείτε το δωρεάν πρόγραμμα Acrobat Reader 5/6...); Παρατήρηση.
έκδοση Word.DOC.

Αυτές οι σελίδες και οι διάφορες Θεολογικές Σχολές στην εκκλησιαστική ιστορία.

Η θρησκεία ως «επανασύνδεση» του ανθρώπου με τον Θεό - στον δρόμο με τον Ιησου Χριστό.

Μεθοδολογικές υποδείξεις για την πρακτική του διαλογισμού.

Βοήθεια για αυτοέλεγχο κατά τη μελέτη των κυρίων κειμένων των Δρόμων του Χριστού

 Αυτή είναι η κεντρική σελίδα  http://www.ways-of-christ.com/el

Λοιπές γλώσσες μέχρι τώρα:  English: http://www.ways-of-christ.net  - συχνή ενημέρωση περιεχομένου ,  Deutsch – συνεχής ενημέρωση  Espanol  ,  Portugues  ,  Francais  ,,  ,   άλλες γλώσσες

 

*Το παραπάνω κείμενο περιέχει τα κεφάλαια: Μέρος 1: Εισαγωγή στην έννοια και χρήση του κειμένου, με υποδείξεις για την μεθοδολογία του διαλογισμού. "Εν αρχή ην ο λόγος" "και λόγος σαρξ εγένετο". Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ: Η Γέννηση. Υπάρχουν σημαντικά γεγονότα στα νεανικά χρόνια του Ιησού; Μια παρατήρηση για την διαμάχη περί "δύο Χριστών- παιδιών". Για την Βάπτιση από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Η περίοδος της ερήμου. Οι πειρασμοί. Ο γάμος στην Κανά. (Απόψεις περί σεξουαλικότητας, συμπάθειας, κατανόησης και αγάπης). Ο "Ιερός Ζήλος" (και απόψεις περί συναισθημάτων). Η επί του όρους ομιλία (Ματθ. 5 με απόψεις για την νόηση). Η μεταμόρφωση του Ιησού στο όρος Ταμπόρ (Ματθ. 17). Το ζήτημα των "θαυμάτων". Η Ανάσταση του Λαζάρου. "Τα πρόβατα". Ο Χριστός και το νίψιμο των ποδιών. Η Μαρία της Βηθανίας. Ο Μυστικός Δείπνος, η σύλληψη και η μαστίγωση. Το ακάνθινο στεφάνι και τα τελευταία λόγια. Η Σταύρωση και η Ταφή. Το ζήτημα του κενού τάφου, της "πορείας προς την Κόλαση", της "πορείας προς τον Παράδεισο". Η Ανάσταση. Η "Ανάληψη". Η Πεντηκοστή. Μια εικόνα του Ιησού. Μέρος 2: Τα βήματα της Αποκάλυψης του Ιωάννη. Για την μελέτη των προφητειών. Για το περιεχόμενο της Αποκάλυψης του Ιωάννη: "Οι επτά εκκλησίες" (με ειδική σελίδα για την σύγχρονη εκκλησία). Οι επτά σφραγίδες. Οι επτά σάλπιγγες. Οι "επτά βροντές" και οι δύο προφήτες. Η γυναίκα και ο δράκος. Το θηρίο της θάλασσας με τα δέκα κεφάλια. Το θηρίο της γης με τα δύο κέρατα. Οι "επτά τελευταίες πληγές και το τέλος της Βαβυλώνας ... Δευτέρα Παρουσία του Χριστού". Το (πραγματικό) χιλιόχρονο βασίλειο της Ειρήνης. Τα "νέα Ουράνια, η νέα γη και η Νέα Ιερουσαλήμ". Συμπέρασμα: Η έννοια του χριστιανικού. Πίνακας: η χριστιανική στάση – "Μέσα στον κόσμο αλλά όχι από τον κόσμο", ένας "τρίτος δρόμος. Υποδείξεις για την ποιότητα της απεικόνισης, την τυπωμένη έκδοση και τα πνευματικά δικαιώματα. έντυπο e-mail. Μέρος 3: περαιτέρω θέματα: Μια προσευχή για την ειρήνη, τη ζωή και τον κόσμο; Θεμέλια ηθικών αξιών; Μια σύντομη διευκρίνιση για τις σύγχρονες "αποκαλυπτικές ιστορίες για το Χριστό; Φυσικές επιστήμες και πίστη στο Θεό; Ο Ιησούς και το ζήτημα της διατροφής; Ο Ιησούς Χριστός και η θεραπεία- σήμερα; Σχετικά με τη Χριστιανική Ευλογία; Η Διαμαρτυρία ως πιθανό συστατικό στοιχείο της χριστιανικής πρακτικής; Ένας χριστιανικός δρόμος για την αντιμετώπιση της ζωής; Χριστιανικές απόψεις για την οικονομία και τα κοινωνικά ζητήματα; Χριστιανικές απόψεις για την κοινωνία και την πολιτική; Φιλοσοφία και χριστιανισμός – Σχόλιο στην ομιλία του Χάμπερμας "Πίστη και γνώση"; Η θρησκεία ως "επανασύνδεση" του ανθρώπου με τον Θεό - στον δρόμο με τον Ιησου Χριστό; Αγέννητη ζωή; ... Μέρος 4: Για την Παλαιά Διαθήκη και την Ιουδαϊκή θρησκεία; Ζαρατούστρα; Ο Ιησούς Χριστός και το Ισλάμ, Βουδισμός, Ινδουισμός; Γενικές Απόψεις για τις Φυσικές Θρησκείες; ...

Υπόδειξη: Πνευματικά δικαιώματα, E-mail.

Δήλωση προστασίας των προσωπικών δεδομένων


Βίβλος (Αγία Γραφή)