Οι δρόμοι του Χριστού

 

 

Βοήθεια
για αυτοέλεγχο κατά τη μελέτη των κυρίων κειμένων των«Δρόμων του Χριστού»

στον εσωτερικό κόσμο και κατά την εφαρμογή τους στη ζωή

Γενικά:

Διάβασα την «Εισαγωγή στο σκοπό και τη χρήση του κειμένου»; (Εάν όχι: Παρακαλούμε κάνετέ το εκ των υστέρων, ιδίως εάν έχετε πολλές γενικές απορίες.)

Μελέτησα τα έως τώρα κεφάλαια αυτού του σχολίου με τη σειρά; (Εάν όχι και αν έχετε σοβαρές προθέσεις να πάρετε το δρόμο των διαδόχων του Ιησού, μελετήστε κατά το δυνατόν και τα προηγούμενα κεφάλαια.)

Μελέτησα έως εδώ, χωρίς να έχω τη βασανιστική αίσθηση ότι προσπέρασα ένα προηγούμενο σημείο χωρίς επαρκή κατανόησή του; (Εάν όχι, μελετήστε ξανά, ήρεμα και κατά το δυνατόν χωρίς προκαταλήψεις το εκάστοτε σημείο.)

Διάβασα τη σελίδα «Μεθοδολογικές υποδείξεις, χριστιανικός διαλογισμός…» για την πιο βαθιά κατανόηση, βίωση και μελέτη, και προσπάθησα να την εφαρμόσω στο μέτρο του δυνατού;

Έχω σφαιρική αντίληψη των επίκαιρων ικανοτήτων, ιδιοτήτων του χαρακτήρα και συνηθειών μου; (Εάν όχι, παρακαλούμε στοχαστείτε και κρατήστε σημειώσεις.)
Εάν ναι: Υπάρχει, όσον αφορά αυτό που μόλις μελέτησα, μία τέτοια ιδιότητα για τη βελτίωση της οποίας θέλω επειγόντως να προσευχηθώ και να προσπαθήσω
;

Σκέφτηκα να εφαρμόσω τις γνώσεις που απέκτησα τελευταία στη ζωή μου;

Αφήνω να με καθοδηγεί η συνείδησή μου;

Επιδίωξα ή κατάφερα να αφήσω το Θεό να με καθοδηγεί πιο άμεσα στο δρόμο μου μέσω του Ιησού Χριστού;

Πού βρίσκομαι τότε στη σχέση μου με το Θεό;

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα
http://www.ways-of-christ/el

Οι δρόμοι του Ιησού Χριστού, η συμβολή του στην ανθρώπινη συνείδηση, στις μεταβολές στην ανθρωπότητα και στον κόσμο.  Μία ανεξάρτητη ιστοσελίδα πληροφοριών με νέες απόψεις για πολλά πεδία της έρευνας και της εμπειρίας. Με πρακτικές συμβουλές για την προσωπική ανάπτυξη.