utf-8

Kristovy cesty

http://www.ways-of-christ.com/cs/

Poznámka: Copyright

Tyto internetové stránky můžete vytisknout a obsahově nezměněné kopie dále předávat. Autorská práva zůstávají nám.

Jedná se o zhruba stran  ... , v závislosti na nastavení prohlížeče, resp. tiskárny. (.pdf ... kB, 110 stran.)

V této podobě vytvořeno v letech 1991 - 2022; Na Internetu poprvé zveřejněno 30.01.2001; toto je nové, české vydání ze dne 08.09.2002 s pozdějšími úpravami.

© Autor: Projekt Kristovy cesty (Christuswege/ Ways of Christ™).

Vydavatel: Helmut Ziegler

Internetová stránka Kristovy cesty představuje výzkumný a informační projekt. Celý projekt je orientován ekumenicky, nezávisle na církvích, konfesích a jiných náboženských společenstvích – zároveň se však nestaví proti žádnému z nich. Podstata víry zůstává zachována, bez dogmatického nebo fundamentalistického přístupu. Nemá plnit funkci misie a nejde mu o získávání nových členů. Nesnaží se o ekonomický zisk ani politický vliv.

Projekt Kristovy cesty se soustředí na témata spojená s křesťanstvím, ale i na mezináboženský dialog mezi křesťanstvím a dalšími náboženskými směry. Důležitou součástí je i zásadní vhled do spirituálních stránek křesťanství, které byly zčásti opomíjeny. Neméně důležitý je však diferencovaný pohled na ty stránky křesťanství, které se týkají sociálních otázek. (Viz také Úvod hlavního textu a Metodické poznámky).

Směrodatné jsou webové stránky. Do souborů ve formátu pdf nemusí být nutně zapracovány veškeré menší změny.

Překlady v různých jazycích neznamenají automaticky nějaké stanovisko k situaci v určitých zemích.

Pokud jsou v rámci projektu zmiňovány jiné webové stránky, resp. knihy, nemusí jejich obsah automaticky souhlasit s obsahem Kristových cest.

Jak poslat e-mail?: viz formulář na konci textové stránky. Prosím, pište pokud možno německy nebo anglicky.

Tištěnou verzi v němčině si můžete objednat na následující adrese: Boehm, "Bewusst", Im Dorfe 21F, D-24146 Kiel, za 3,50 Euro; Vydavatelem a majitelem autorských práv k tištěné verzi je O.Boehm. Vyšlo v červenci 2001.

Zpět ke startovní stránce (windows-1250)
Cesty Ježíše Krista, jeho přínos pro lidské vědomí a pro proměnu lidstva a země:  nezávislá informační stránka s novými aspekty z mnoha oblastí výzkumu a zkušeností; s praktickými odkazy na osobní rozvoj