utf-8

Kristovy cesty

http://www.ways-of-christ.com/cs/ 

Ochrana osobních údajů

Jsme rádi, že vás zajímá náš web. V následujícím textu vysvětlíme, zda a do jaké míry zpracováváme vaše osobní údaje.

1. Pro jaké účely a na jakém právním základě zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem korespondence s vámi. Právním základem je Článek 6 odst. 1 písm. Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR (DSGVO).

Tento internetový projekt není komerční, a proto nemá žádný soubor zákazníků a žádné obchody nebo platební stránky. Osobní údaje také nepoužíváme pro účely reklamy, průzkumu trhu a veřejného mínění.

2. Které kategorie osobních údajů zpracováváme?

Zpracováváme pouze údaje, které nám poskytnete. Kromě vašeho jména, e-mailové adresy a jazyka to může obsahovat informace o vašich náboženských názorech na svět v závislosti na obsahu vašich e-mailů.

3. Z jakých zdrojů pocházejí osobní údaje, pokud je nevybíráme u vás?

Zpracováváme pouze údaje, které nám poskytnete.

4. Které kategorie příjemců dat existují?

Vaše osobní údaje nesdílíme s třetími stranami.

5. Je určen převod do třetí země?

Převod do třetí země není určen.

6. Jak dlouho budou data uložena?

Vaše osobní údaje (e-maily) uchováváme, pokud jsou vhodné pro naše účely, např. odpovídat na příslušný obsah nebo pracovat na něm, pokud si předem nepožádáte o vymazání.

7. Kontaktní osoba pro ochranu dat

Můžete kontaktovat naši kontaktní osobu pro ochranu dat prostřednictvím našeho zabezpečeného emailového formuláře. Vždy nás můžete požádat o informace, opravu a odstranění vaší korespondence.

8. Jsou přístupová data sbírána během používání internetu?

Náš poskytovatel internetových služeb (Host provider) získává s obvyklým standardem pro zabezpečení Internetu a pro statistické účely na základě jeho nebo našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR) údaje o každém přístupu k serveru (sledování pro vytváření souborů protokolu). Přístupová data zahrnují název souboru staženého webu, typ zařízení, operační systém uživatele, typ prohlížeče a verze, datum a čas, [množství přenesených dat, oznámení o úspěšném vyhledávání,] anonymní IP adresy. Soubory protokolů jsou uloženy z bezpečnostních důvodů a odstraňování problémů po dobu nejvýše 21 dní a poté jsou smazány. Jakékoli jiné použití (pro důkazy) se uskuteční pouze v případě bezpečnostního incidentu (například útoků na webové stránky):

9. Používají tyto stránky cookies?

Váš počítač neobdrží z těchto webových stránek cookies ani jiný spyware a nesledujeme vás na Internetu. Nevytváříme osobní profily.

Počítačová bezpečnost:

Tato stránka používá pouze html a některé informace o formátování písma CSS. Záměrně se vyhýbá některým prvkům, jako je Java, Javascript nebo Active Controls, které mnoho z nich zakázalo v nastavení zabezpečení. Pouze vyhledávací stránka vyžaduje Javascript ("Active Scripting").

Protože máme informační stránky a žádné platební nebo platební stránky, textové stránky dosud nevyžadují šifrování ("https"). To by prakticky omezilo pouze rychlost hovoru. Místa Https jsou často nekompatibilní s některými staršími prohlížeči. V poslední době nabízíme kontaktní formuláře s bezpečnostním protokolem https. V budoucnu hodláme nabízet více webů s bezpečnostním protokolem "https".

Technické poznámky
pro návrh webových stránek týkajících se přístupnosti na internetu ("Přístupnost").

Na domovskou stránku