Kristovy cesty

 

Pomoc
pro autokontrolu při práci s hlavními texty „Kristovy cesty"

- v sobě samém - a při realizaci v životě.

Obecné:

Přečetl jsem si „Úvod do smyslu a použití tohoto textu"? (Pokud ne, zejména při mnoha obecných nejasnostech, vraťte se, a udělejte to dodatečně.)

Studoval jsem zatím kapitoly tohoto komentáře podle jejich pořadí? (Pokud ne, pak když se chcete vážně vydat na cestu následování Ježíše, prostudujte, pokud je to možné, také předchozí kapitoly).

Studoval jsem až sem, aniž bych měl nepříjemný pocit, že jsem přešel některé dřívější místo bez dostatečného pochopení? (V opačném případě posuzujte příslušné místo znovu v klidu a pokud je to možné, bez předsudků.)

Přečetl jsem, hlouběji pochopil, zažil a prostudoval stránku „Metodické poznámky, křesťanská meditace..." a pokud to bylo možné, jsem se pokusil je aplikovat?

Mám přehled o svých současných schopnostech, povahových rysech, životních návycích? (Pokud ne, přemýšlejte o tom dodatečně a dělejte si poznámky).
Pokud ano, existuje ve vztahu k tomu, co jsem právě studoval, taková vlastnost o jejíž zlepšení se chci naléhav
ě modlit a snažit?

Myslel jsem na použití svých posledních poznatků v životě?

Nechám se už řídit svým svědomím?

Už jsem se snažil nebo dosáhl, abych se nechal na své cestě vést bezprostředně Bohem skrze Ježíše Krista?

Kam potom patřím ve svém vztahu k Bohu?

.

Zpět ke startovní stránce http://www.ways-of-christ.com/cs

Cesty Ježíše Krista, jeho přínos pro lidské vědomí a pro změny lidstva a země:  nezávislá informační stránka, nové aspekty z mnoha oblastí výzkumu a zkušeností; s praktickými poznámkami pro osobní rozvoj