Kristovy cesty

+

Kristus, spiritualita a země:
Cesty Ježíše Krista, jeho přínos pro lidské vědomí a pro proměnu lidstva a země:  nezávislá informační stránka s novými aspekty z mnoha oblastí výzkumu a zkušeností; s praktickými odkazy na osobní rozvoj.

Toto je česká verze.

.

Tento rozsáhlý spis je na Internetu volně k dispozici a lze si ho i vytisknout.

K cásty 1.a.:  kapitoly 1-15 o jednotlivých krocích evangelií, Narození Ježíše - Vzkříšení Lazarovo.

K cásty 1.b.: kapitoly 16-25 o jednotlivých krocích evangelií, Pomazání - Letnice.

2. část:  12 kapitol ke Zjevení Janovu + závěrečná kapitola "Křesťanskost " a tabulka.

3. část:  další témata, mimo jiné etika, přírodní vědy, Modlitba... .

4. část:  Starý zákon; a  příspěvky k dialogu s jinými náboženstvími, mimo jiné Ježíš a islám, buddhismus, hinduismus, taoismus a konfucianismus....

Aktualizace jsou i ve starších stránkách.

-

Další nabídky.

Seznam "Kristovy cesty" na stažení a vytištění: zlepšená verze .PDF, 945  kB, 110 stran.; (vyžaduje bezplatný program Acrobat Reader 5/6/7/8...).
Verze Word.DOC.

Různé teologické směry v církevních dějinách.

*Snadnější přístup k našim tématům: Náboženství coby „opětovné spojení“ člověka s Bohem.

Krestanska meditace.

K papeži Janu Pavlu II. a k dalšímu směřování katolické církve.

nový: Pomoc pro autokontrolu při práci s hlavními texty Kristovy cesty

 

Toto je domovská stránka  http://www.ways-of-christ.com/cs

Další jazyky:  Slovenský  ,  English: http://www.ways-of-christ.net  ,  deutsch   ,  Español  ,  Português  ,  Français  , ,  Polski  ,  Hrvatski  , ...

 

Text, ke kterému se dostanete kliknutím, obsahuje tyto kapitoly :

1. část: Úvod do smyslu a použití tohoto textu, s metodickou poznámkou o meditaci atd.; „Na počátku bylo Slovo" „A Slovo se stalo tělem..."; Narození Ježíše z Nazaretu; se speciální stranou o novém zrození v křesťanském smyslu; Je něco významného na Ježíšových jinošských letech?; Poznámka na okraj ke sporu o dvojího Ježíše; Ježíšův křest v Jordánu; speciální strana s poznámkami o křtu v současnosti; Ticho na poušti; Pokušení na poušti; Svatba v Káně Galilejské; (Aspekty sexuality, sympatie, empatie a lásky); „Svatá horlivost" (a emocionální hledisko); K horskému kázání (s poznámkami o rozumu); Proměnění na hoře; Otázka Ježíšových „zázraků"; Vzkříšení Lazarovo; „Ovce"; Kristus a umývání nohou; Pomazání v Betanii (důležité aspekty křesťanské spirituality); Poslední večeře, zatčení a bičování; Nasazení trnové koruny a Ježíšovo loučení; Ukřižování a pohřeb, s poznámkami o křesťanské mystice; Prázdný hrob, sestoupení do pekel, vstup do ráje; Zmrtvýchvstání; Nanebevstoupení; Letnice; Ježíšův obraz.

2. část: Zjevení Janovo; Jak přistupovat k proroctvím; K obsahu Janovy apokalypsy: „Sedm církví“ - se zvláštní stránkou o dnešních církvích, ev. teologických směrech a ekumeně; Sedm pečetí; Sedm polnic; „Sedmero zahřmění“ a dva proroci; Žena a drak; Sedmihlavá šelma z moře; Šelma ze země s dvěma rohy; „Sedm posledních pohrom“ a pád „Babylóna“ ... Návrat Ježíše Krista; (Skutečná) „tisíciletá říše“ míru; „Nové nebe, nová země a nový Jeruzalém“; Závěrečná kapitola: křesťanskost; Tabulka: Křesťanský postoj – „Ve světě, ale nikoli ze světa“, „Třetí cesta“; odkaz na kvalitu zobrazení, tištěnou verzi a práva; e-mailový formulář.

3. část: Modlitba za mír, život a Zemi; Základ etických hodnot; Krátká poznámka o moderních příbězích, které chtějí vysvětlit vše kolem Ježíše; Přírodní vědy a víra v Boha; Ježíš a otázky výživy; Ježíš Kristus a uzdravování – i dnes; Křesťanské požehnání; Nářek jako možná součást křesťanské praxe; Křesťanská cesta k tomu, jak se vyrovnat s životními událostmi; Křesťanská stanoviska k hospodářství a sociálním otázkám; Křesťanská stanoviska ke společ nosti a politice; Filozofie a křesťanství – Komentář k Habermasově přednášce „Víra a vědění“; Všeobecná křesťanská stanoviska k ekologickým otázkám; Nenarozený život; ...

4. část: Starý zákon a Židovské náboženství (Judaismus); Zarathustra; Ježíš Kristus a islám, buddhismus, hinduismus; Všeobecná hlediska přírodních náboženství; ...

Poznámka: Copyright, email.

Ochrana osobních údajů


Bible