Пътищата на Христос

http://www.ways-of-christ.com/bg/

Редакционни бележки, авторски права

Можете да копирате тези интернет страници и да разпространявате копията им без да променяте съдържанието; авторското право е наше.

Произведени през 1991 – 2022 г.; За пръв път публикувани в интернет на 30.01.2001 г.; това е нов (български език) съкратен вариант от 7.-13.10.2002... с по-късни подобрения. PDF-версия за разпечатване (... kB, около 132 страници)

© Автор: проект Пътищата на Христос (Christuswege/ Ways of Christ ™).

Интернет Helmut Ziegler.

Интернет страницата "Пътищата на Христос" е изследователски и информационен проект. Той има християнска насоченост, независим е от църкви, вероизповедания или други религиозни общности – но и не е насочен срещу никоя такава. Същността на вярата се запазва, без да се действа догматично- фундаменталистично. Той не е мисионерски и не цели вербуването на членове. Не преследва печалба и политическо влияние.

Работна област са всички теми около християнството, както и теми на диалога между различните религии. Акцент е задълбоченото описание на спиритуалистичните страни на хирстиянството, които отчасти са били пренебрегвани. Останалите страни, свързани със социални въпроси, се раглеждат диференцирано като също толкова важни. Вижте също „Въведене в основния текст и методични указания".

Определящи са интернет страниците; във файловете във формат pdf не са отразени всички дребни подобрения.

Там където са посочени интернет страници и книги на други лица, „Пътищата на Христос" не съвпадат автоматично и изцяло с тяхното съдържание.

E-mail: ways-of-christ.com - моля: английски и немски

Преводите на други езици освен английски и немски невинаги са проверени.

Печатен вариант на немски език може да се поръча в: Boehm, "Bewusst", Im Dorfe 21F, D-24146 Kiel, за 3,50 Euro; издател и притежател на авторските права на печатния текст е О.Бьом. Излезло от печат през юли 2001.

Назад към началната страница Пътищата на Христос