Пътищата на Христос

http://www.ways-of-christ.com/bg/

Декларация за защита на личните данни

Радваме се на Вашия интерес към уебсайта ни. По-долу следва обяснение дали и доколко ние обработваме Ваши лични данни.

1. За какви цели и на какво правно основание обработваме лични данни?

Ние обработваме свързани с Вас лични данни единствено с цел водене на кореспонденция с Вас. Правно основание за това ни дава чл. 6 ал. 1 буква е от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).
Този интернет проект не упражнява комерсиална дейност и поради това не поддържа база данни с клиенти, както и страници за търговия и заплащане. Ние също така не използваме лични данни за рекламни цели, пазарни проучвания и анкети.

2. Кои категории лични данни обработваме?

Ние обработваме само тези данни, които Вие сами ни предоставяте. Такива могат да бъдат освен име, имейл адрес и език, в зависимост от съдържанието на Вашия имейл, и данни относно Вашия религиозен светоглед.

3. Кои са източниците на лични данни, ако същите не са предоставени от Вас?

Ние обработваме само тези данни, които Вие сами ни предоставяте.

4. Какви категории получатели на лични данни съществуват?

Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица.

5. Възнамерява ли се предаване на данните към трета държава?

Не се възнамерява предаване на данни към трета държава.

6. Колко време се съхраняват Вашите данни?

Ние съхраняваме Вашите лични данни (имейли) толкова дълго, колкото те са необходими за нашите цели, напр. за отговор или за обработка на определени съдържания, стига преди това да не поискате изтриването им.

7. Отговорно лице по защитата на личните данни

Можете да се свържете с нашето отговорно лице по защитата на личните данни чрез нашия защитен електронен формуляр. Можете по всяко време да се обърнете към нас за справка, коригиране или изтриване на Вашата кореспонденция. 

8. Събират ли се данните за достъп при ползването на уебсайта?

Нашият доставчик на интернет услуги (Host provider) прилага стандартно събиране на данни за всеки достъп до сървъра с цел обезпечаване на интернет сигурността и за статистически цели на базата на неговия, респ. нашия легитимен интерес (чл. 6 ал. 1 буква. е ОРЗД) (Проследяване с цел създаване на лог файлове). Към данните за достъп спадат име на извиканата уеб страница, вид на устройството, операционна система на потребителя, тип и версия на браузъра, дата и час [прехвърленото количество данни, съобщение за успешно извикване], анонимизиран IP адрес. По причини на безопасност, както и за търсене на грешки, лог файловете се съхраняват максимум 21 дни и след това се изтриват. Ползването им за други цели (за обезпечаване на доказателства) се прилага в краен случай при инциденти (напр. кибер атаки).

9. Използва ли този уебсайт бисквитки?

Вашият компютър не получава "бисквитки" или друг вид шпионски софтуер от този уебсайт и ние не Ви следим в интернет. Ние не създаваме персонални профили.

Компютърна сигурност: 

Този уебсайт използва единствено html и някои CSS настройки за форматиране на текста. Целенасочено не се използват елементи като Java, Javascript или активни контроли, които често биват деактивирани в настройките за сигурност. Единствено търсачката ни се нуждае от Javascript ("Active Scripting"). 

Тъй като нашите страници са информативни и не са предназначени за търговия или плащане, досега текстовите страници не се нуждаеха от криптиране. Такова криптиране щеше на практика единствено да забави скоростта на зареждане на уебсайта. Https страниците също така често са несъвместими с някои по-стари браузъри. Отскоро предлагаме формуляри за контакт с https защита. За в бъдеще възнамеряваме да предлагаме и други страници с "https" защита.

Технически указания
относно оформлението на уебс страниците във връзка с уеб достъпността ("Accessibility", English).

Към началната страница