utf-8-version

Пътищата на Христос

 

Информация за християни и търсещи чрез Исус Христос:
Исус в независими от църквата християнски изследвания.
Неговото значение днес

молитва, на път с Исус Христос

Боже, мое начало, моя помощ и моя надежда!
Свързан с Исус Христос *, благодаря ти за всичко, което ми даваш;
прости ми, за това, което ме е отдалечило от теб **;
моля те, разреши ми в тази тишина да стана творец чрез Твоя дух***;
изведи ме по Твоя път нагоре.

*) Ако някой чувства по-голяма близост, може да се обърне към Мария. По такъв начин се пробуждат мъжките и женските качества в човека.
**) Всеки конкретно появил се импулс, почувстван като негативен, може 1. да бъде разгледан отвътре (например страх, омраза, равнодушие и надменност; прекомерно колебание, ...или проблем; всичко, макар то да се е появило само в мисли или думи (сравни например Матей. 5,22). 2. вместо да мисли, може спокойно да изчака един момент, за да осъзнае максимално за какво става дума. След това 3. да предаде този толкова осезаем, почти физически усещащ се товар в молитва (освен това е възможно да бъде предаден целият по-нататъшен жизнен път на Бога, респективно на Христос) 4. спокойно да изчака, докато евентуално усети, респективно се появи следа от облекчение – или в съзнанието се появи "отговор".
***) В тишината случките от деня 'се успокояват' и по такъв начин могат да бъдат преработени, съответно да станат по-достъпни за молитвата. Така се създава повече откритост за новото.

 

Води ме, така че да не преча по пътя на другите към Теб;
напътствай ме да помагам на другите в Твоя смисъл;
пази ме по моя път; *
Помогни ми да постигна по-голямо съзвучие с любовта Ти.

*) Тук могат да бъдат посочени и други.

Внушавай на хората да оставят решенията за живота и смъртта в Твоите ръце *;
помагай на тези, които работят за Твоето творение;
води този свят към прелом в Твоето обещаващо ново време.**

*) Тук могат да бъдат посочени и подробности или да бъдат преработени в последваща медитация; например 'да се приключи с люшкането между насилието и насрещното насилие', 'да се подкопаят основите на насилието чрез решаване на проблемите', 'да се води мирен диалог между добронамерените от различните религии', ... . 
**) Лука 11:2; 21:31. откровение 11:16. Бог може да раздели дадената му любов.

 

Йоан. 16,12-13: Имам да ви казвам още много неща; но сега няма да ги разберете.
Но щом дойде духът на истината, той ще ви поведе в цялата истина. Защото той няма да говори от себе си; а това, което ще чуе, това ще говори, и ще ви каже какво предстои.

Назад към началната страница Пътищата на Христос
http://www.ways-of-christ.com/bg
  (windows-1250)

Други оферти, подробни текстове на други езици.
Пътищата на Исус Христос, неговият принос за човешкото съзнание и за промените на човечеството и земята:  независима информационна страница с нови гледни точки от много области на изследванията и опита; с практически указания за развитието на личността