Пътищата на Христос

 

Помощ 
за самотестване по-време на четенето на основните текстове на „Пътищата на Христос"
- при тяхното реализиране у нас самите и в живота.

Общи положения:

Прочетох ли "Въведение в смисъла и използването на този текст"? (Ако не сте го направили: прочетете го, преди всичко, когато много от нещата са Ви неясни.)

Последователно и съсредоточено ли изучавах тези коментари? (Ако не сте го направили, проучете основно и предходните глави, ако възнамерявате да станете последовател на Исус Христос.)

Разучавах ли материала без да ме мъчи мисълта, че не съм разбрал достатъчно някое преминато вече от мен място? (Прочете още веднъж съответния пасаж и по възможност го обсъждайте без предрасъдъци.)

За да разбера, да изживея и проуча основно и по-добре, прочетох ли страницата "методични указания, християнска медитация..." и опитах ли се да я приложа, доколкото това ми бе възможно?

Наясно ли съм със сегашните си способности, характерни свойства, житейски навици ? (Ако това не е така, помислете добре и си направете бележки).
Ако това е така: Това отнася ли се до изученото сега от Вас, качество, за подобрението на което наистина бих желал да се помоля и да положа усилия
?

Мислил/а ли съм да приложа в живота най-новите научени от мен познания? 

Оставям ли се да ме ръководи съвестта

Стремях ли се и постигнал ли съм целта си Бог да ме ръководи по моя път по-директно чрез Исус Христос?

Какви е отношението ми към Бог?

 

Назад към началната страница  http://www.ways-of-christ.com/bg/

Пътищата на Исус Христос, неговият принос за човешкото съзнание и за промените на човечеството и Земята: - независима информационна страница, с нови аспекти от най-различни сфери на познанието и науката; с практически указания за лично развитие.