Пътищата на Христос

+

Исус Христос, спиритуалност и Земята:
Пътищата на Исус Христос, неговият принос към човешкото съзнание и промените на човечеството и Земята: - независима информационна страница, с нови аспекти от най-различни сфери на познанието и науката; с практически указания за лично развитие.

Това е българската версия

.

Тук в интернет пълното произведение е изцяло достъпно и може да бъде отпечатано:

Част 1:  25 глави за стъпките към Евангелията.

Част 2:  12 глави за Откровението на Йоан, & заключителна глава "Християнското" и принадлежащото към нея табло.

Част 3:  други теми, етика, естествена наука, лечение, молитва, ...

Част 4: Старият Завет, Исус и ислямът, Заратхустра, будизъм, хиндуизъм...

Религията като "повторна връзка" на човека с Бога – на път с Исус.

В някои от миналите страници също има актуализации.

-

 PDF-версия за разпечатване (1440 kB, около 132 страници) ; Забележка.
Word-версия

Помощ за самотестване по-време на четенето на основните текстове на „Пътищата на Христос"

 

 Това е интернетният сайт http://www.ways-of-christ.com/bg

Други езици досега:  English: http://www.ways-of-christ.net  - актуализира се непрекъснато ,  Deutsch - актуализира се непрекъснато , Español  ,  Português  ,  , други езици

 

*) По-подробният текст на някои езици съдържа: основен текст част 1: Увод в смисъла и използването на този текст с методически указания за медитация и др.; За теологичните възгледи в църковната история...; „В началото бе словото" „и словото стана плът..."; Исус от Назарет: неговото раждане; с отделна страница за прераждането в християнски смисъл; Има ли нещо важно в младежките години на Исус ?; Една забележка относно спора за „двете момчета Исус"; За покръстването в Йордан от Йоан Кръстител; със специална страница: Бележки към покръстването днес; Тишината в пустинята; Изкушенията; Сватбата в Кана; (Християнски гледни точки за сексуалността, симпатията, съчувствието и любовта); „Светият плам" (и гледни точки за емоциите); За спасителната проповед (с гледни точки за разума); Просветлението на Христос на връх Табор; Въпросът за „чутовните дела"; Събуждането на Лазар; „Овцете"; Христос и миенето на краката; и миропомазването в Бетания (важни гледни точки на християнския спиритуализъм); Причастието, пленът и заложничеството; Коронясването с трънения венец и речите за сбогуване; Разпятието и полагането в гроба, с указания от християнската мистика; Въпросът за празния гроб, за „пътуването в ада", за „пътуването в рая"; Възкресението; Възнесението, издигането; Явлението Света троица; Снимка на Исус. Основен текст част 2: Откровението на Йоан; За общуването с пророчествата; За съдържанието на апокалипсиса на Йоан: Седемте църкви – с отделна страница за днешните църкви, съответно направления в теологията и за християнството; Седемте печата; Седемте тръби; „Седемте мълнии" и двамата пророци; Жената и драконът; Седемглавият звяр от морето; Звярът с двата рога от земята; „Последните седем мъки и краят на "Вавилон", Идването на Христос; (Истинското) „1000 – годишно царство на мира"; „Новото небе, новата земя и "Новият Ерусалим"; Последна глава: Християнското; Табло: християнско поведение - "в света, но не от света", "Третият път"; указания за качеството на изображението, печатна версия и авторски права; e-mail-формуляр. Части 3, теми: Молитва за мира, живота и земята; Основи на етичните стойности; Кратка корекция на модерното "Истории за разкриването на всичко за Исус"; Естествените науки и вярата в Бога; Исус и въпроси за храната; Исус Христос и лечението - и в наши дни; За християнското благославяне; Оплакването като възможна съставна част от християнската практика; Християнски път за преосмисляне на събитията на живота; Християнски аспекти за икономиката и социалните въпроси; Християнски аспекти за обществото и политиката; Философия и християнство - коментар на речта на Хабермас "Вяра и знание"; Християнски аспекти по екологически въпроси; Нероден живот; ... Части 4: Старият Завет, юдейството и Исус Христос; Заратхустра; Исус Христос и исляма; Исус Христос и будизма; Исус Христос и хиндуизма; Общи аспекти на природните религии; ...

Редакционни бележки, авторски права, е-мейл.

Декларация за защита на личните данни


Библия