Путеви Исуса Христа

 

Табела: Хришћански став – “На свету” али “не од света”*, један “Трећи пут”.

Ко с Исусом као мерилом и помоћи – тражи напретке од сопственог несавршенства до особина које навешћују будућност (упор. стране "...Оздрављење" и "...Етика"), требао би најпре
– истински да се бави самим собом уместо да све пројектује на друге (успор. Мт. 5,3);
- да заступа побуде свести уместо да их потискује (успор. Мт. 5,5 и 5,9 ...);
- да примети да је у духовном смислу овде и за друге, а не само за своје материјално добро (успор. Мт. 5,7);
-
да негује живу потрагу за Богом, а не да се укочи у спољним облицима (упор. Мт. 6,5-8... и Ив. 4,21-24);
-
да се труди да буде више него што изгледа (упор. Мт. 5,8);
- да се осмели за живот према новим спознајама чак и ако на овом свету не значе пуно (успор. Мт. 5,15);
- да се види у скромној улози слуге уместо да се уобрази (упор. Мт. 5,19... и Лк. 9,48)...

Ко кроз овакво мудрије усмерење пуно љубави више не стоји самоме себи на путу, спознаће да хришћанство није само начин живота него и стваран духовни пут. Исуса на том путу може да доживи као компас који омогућава проналажење нове равнотеже с оне стране једностраних странпутица.

Не бити уздигнут у спољноме →

него споља активан →

нити расплинут у унутрашњости

- и изнутра утемељен

Уместо празног размишљања →

посматрати садржаје, проблеме, нејасноће →

- или пука медитацијска празнина

- у свесној медитацијској тишини 

Наслутити "спољног Бога на небу"

- и дозволити му да се уобличи у унутрашњости 

Трагове непромењивог створитеља

- видети у промењивом (слободном) животу

Проучавати законитости у спољном свету

- и напипати сређеност стварања која се крије иза њих

Нагоне не проживети у потпуности →

него их интегрисати →

- не потискивати,

- и мењати

Искористити време, простор, околности, трагати за складом

- уместо личне слободе од њих 

Радити споља

- и молити се изнутра (бенедиктинско правило: "ора ет лабора")

Хтети разумети позитиван допринос других (активна толеранција)

- и себе развити из властитог темеља вере

Озбиљно схватати рационално-аналитичку

- и "митско"-синтетичку половину мозга одн. мост између половина мозга

Познавати субјективно опажање

- а иза субјективних начина посматрања трагати за диференцираном истином

Учити од (конструктивних) традиција

- и у себи пробудити властити духовни живот

Радити припремне вежбе

- и прихватити милосрђе (хришћанска мистика, вежбе, ...)

Лично разговарати с Богом

- и у његовој снази

Љубити ближњега

- као самога себе

Задржати разум

- и извиривати изнад њега

Нерасточити се у космосу

него у целини

- нити окорелост ега

- бити попут свесне станице

Поштивати тело, материју као инструмент

- и расти у духовном смислу

Прихватити пуноћу, одговорност

- према "уским вратима"

Борба за правилне одлуке у земаљској свести

- и наслућивање Божјег плана на другој равнини

Предавање спознаја

- и прилагођавање ономе шта је примерено

мењати у околини / друштву

- оно што се побољшало у нутрини

Саосећање с патњама света

- и веселити се Божјему водству

бити у духовним заједницама

- и као појединац тежити Богу

Поштовати разноликост народа

- и дозволити да у свему сазри општељудска језгра

...тако се пут Исуса Христа приказује као Трећи пут с оне стране тобожњих супротности света – пут који води према испуњеном животу и према стварној духовној слободи у Богу. Види о томе и масно отиснута поглавља главнога текста те на пр. Ив. 17, и "Апокрифна еванђеља из Наq Хаммадија”: Еванђеље по Томи 22. Ко савлада ход уз понор живота може се у еванђељима одн. у причи о муци и делима апостолским (Духови) уз више добити удубити у даље Исусове кораке. Они су уједно исходиште и циљ тог ходања уз понор. (Види наш главни текст, део 1)

Постоји повезаност између онога шта је утемељено у еванђељима и онога шта у већем обиму долази до изражаја у Јованову откривењу, види наш главни текст, део 2.

 Update english/ deutsch

Повратак на почетну страну http://www.ways-of-christ.com/sr 

Путеви Исуса Христа, његови доприноси људској свести и променама човечанства и земље: независна информацијска страна са становиштима многих подручја истраживања и духовне спознаје; са практичним упуствима за лични развој