Путеви Исуса Христа

 

Табела: Хришћански став – “На свету” али “не од света”*, један “Трећи пут”.

Ко - са Исусом као мерилом и као помоћ - тражи напретке сопствене несавршености све до перспективних својстава (упор. странице "...оздрављење", "...етика", и "...обрада..."), можда се.
- више истински опходи са самим собом,
и тек на тој основи размишља о другима, (уместо да одмах све пројектује на друге), упор. Мт. 5,3 „Благо сиромашнима духом, јер је њихово царство небеско";
- подржава идеје савести,
а упркос томе „излази из себе", (уместо да све једноставно потисне), упор. Мт. 5,5 и 5,9 ...;
- уочава, да је он/она у смислу душе ту и за друге,
иако сопствена добробит може бити услов да би се могло помоћи другима (упор. Мт. 5,7);
- трага за живим духом Божијим,
и ако спољашњи облици могу бити смислени, (уместо да отврдне у самим облицима), упор. Мт. 6,5-8... и Јов. 4,21-24;
- (религиозан) је,
и понаша се у складу, (уместо да само тако изгледа), упор. Мт. 5,8;
- усуђује се живети по новим спознајама,
и ако су у понашању према другима вероватно потребни обзири (уместо да се увек узима о обзир оно што у овом свету нешто вреди), упор. Мт. 5,15;
- види се упркос новим спознајама у скромној, служничкој улози, (уместо да постане уображен),
упор. Мт. 5,19 и Лук. 9,48...

Ко кроз овакво мудрије усмерење пуно љубави више не стоји самоме себи на путу, спознаће да хришћанство није само начин живота него и стваран духовни пут. Исуса на том путу може да доживи као компас који омогућава проналажење нове равнотеже с оне стране једностраних странпутица.

Не бити уздигнут у спољноме →

него споља активан →

нити расплинут у унутрашњости

- и изнутра утемељен

Уместо празног размишљања →

посматрати садржаје, проблеме, нејасноће →

- или пука медитацијска празнина

- у свесној медитацијској тишини 

Наслутити "спољног Бога на небу"

- и дозволити му да се уобличи у унутрашњости 

Трагове непромењивог створитеља

- видети у промењивом (слободном) животу

Проучавати законитости у спољном свету

- и напипати сређеност стварања која се крије иза њих

Нагоне не проживети у потпуности →

него их интегрисати →

- не потискивати,

- и мењати

Искористити време, простор, околности, трагати за складом

- уместо личне слободе од њих 

Радити споља

- и молити се изнутра (бенедиктинско правило: "ора ет лабора")

Хтети разумети позитиван допринос других (активна толеранција)

- и себе развити из властитог темеља вере

Озбиљно схватати рационално-аналитичку

- и "митско"-синтетичку половину мозга одн. мост између половина мозга

Познавати субјективно опажање

- а иза субјективних начина посматрања трагати за диференцираном истином

Учити од (конструктивних) традиција

- и у себи пробудити властити духовни живот

Радити припремне вежбе

- и прихватити милосрђе (хришћанска мистика, вежбе, ...)

Лично разговарати с Богом

- и у његовој снази

Љубити ближњега

- као самога себе

Задржати разум

- и извиривати изнад њега

Нерасточити се у космосу

него у целини

- нити окорелост ега

- бити попут свесне станице

Поштивати тело, материју као инструмент

- и расти у духовном смислу

Прихватити пуноћу, одговорност

- према "уским вратима"

Борба за правилне одлуке у земаљској свести

- и наслућивање Божјег плана на другој равнини

Предавање спознаја

- и прилагођавање ономе шта је примерено

мењати у околини / друштву

- оно што се побољшало у нутрини

Саосећање с патњама света

- и веселити се Божјему водству

бити у духовним заједницама

- и као појединац тежити Богу

Поштовати разноликост народа

- и дозволити да у свему сазри општељудска језгра

...Тако се пут Исуса Христа приказује као Трећи пут с оне стране тобожњих супротности света – пут који води према испуњеном животу и према стварној духовној слободи у Богу. Види о томе и масно отиснута поглавља главнога текста те на пр. Ив. 17, и "Апокрифна еванђеља из Наq Хаммадија”: Еванђеље по Томи 22. То није неодлучност - која би супротности видела као проблем па стога није ни „разглабање у афекту". (Боље од неодлучности било би понекад или се не мешати у тему или се одлучити за једну од две могућности - са знањем да се неко други такође може одлучити за друго.) Уместо свега тога, код трећег пута мисли, ради се о потрази за надређеним гледиштем с друге стране обају супротности, које омогућује нове, слободне констатације (постулате, афирмације, тезе, одлуке) и на тај начин решава одређени проблем. Ко савлада ход уз понор живота може се у јеванђељима одн. у причи о муци и делима апостолским (Духови) уз више добитка удубити у даље Исусове кораке. Ова способност човека да се све више приближава „с т в а р н о м светлу" Божијем скривеном иза светлости света - Јов. 1:9, је уједно полазна тачка и циљ тог ходања уз понор. (Види наш главни текст, део 1).

Постоји повезаност између онога шта је утемељено у еванђељима и онога шта у већем обиму долази до изражаја у Јованову откривењу, види наш главни текст, део 2.

 Update english/ deutsch

Повратак на почетну страну http://www.ways-of-christ.com/sr 

Путеви Исуса Христа, његови доприноси људској свести и променама човечанства и земље: независна информацијска страна са становиштима многих подручја истраживања и духовне спознаје; са практичним упуствима за лични развој