Tabela ob koncu zaključnemu poglavju glavnega besedila: Krščanska opredeljenost

 

Poti Jezusa Kristusa

Tabela ob koncu zaključnemu poglavju glavnega besedila: Krščanska opredeljenost – "V svetu, toda ne od sveta", "Tretja pot"* (gl. npr. Jan. 17).

Kdor želi napredovati iz lastne nepopolnosti – z Jezusom kot merilo in pomoč – k bolj obetavnim lastnostim (prim. strani "…Ozdravljenje", "…Etika" in "…Predelava…"), mora najprej:
- bolj resnično ukvarjati se sam s sabo, in šele na podlagi tega razmišljati o drugih (namesto, da bi takoj vse projiciral na druge), prim. Mt. 5,3 "Blagor ubogim na duhu";
- poslušati nagibe vesti, istočasno pa tudi "izstopiti iz sebe", (namesto da bi vse enostavno potlačili), prim. Mt. 5,5 in 5,9…;
- zavedati se, da v duhovnem smislu obstajamo tudi za druge, čeprav je lastno dobro počutje lahko predpostavka, da lahko pomagamo ostalim (prim. Mt. 5,7);
- iskati živ božji Duh, tudi če so zunanje oblike lahko smiselne, (namesto, da bi togo vztrajali pri čistih formah), prim. Mt. 6,5-8... in Jn. 4,21-24;
- biti veren in se temu primerno obnašati (ne pa samo takšen izgledati), prim. Mt. 5,8;
- upati si živeti v skladu z novimi spoznanji, tudi če je treba biti obzirni v obnašanju do drugih (namesto, da bi stalno upoštevali samo to, kar v svetu nekaj velja), prim. Mt. 5,15;
- kljub novim spoznanjem ohranjati skromnost in služiti ostalim (namesto, da bi bili domišljavi), prim. Mt. 5,19 in Lk. 9,48...

Kdor s takšno bolj ljubečo in modrejšo usmeritvijo ni samemu sebi v napoto, bo odkril, da krščanstvo ni le ena vrsta življenja, ampak resnična spiritualna pot. Na tej poti lahko Jezusa doživi kot kompas, ki omogoča odkrivanje novega ravnovesja onstran enostranskih krivih poteh:

*Ne zlivati se v zunanjosti

    ampak biti od zunaj aktiven

- niti lebdeti v notranjosti

    - in od znotraj utemeljen

Namesto golega mišljenja →

    Vsebine, probleme, nejasnosti opazovati →

- ali gole meditativne praznine

    - v zavestni meditativni tišini

Zaslutiti "zunanjega Boga v nebesih"

- in mu v notranjosti dovoliti, da prevzame svojo obliko

Sledova nespremenljivega ustvarjalca

- videti v spreminjajočem se (svobodnem) življenju

Študirati zakonitosti v zunanjem svetu

- in odkrivati ureditev ustvarjanja, ki se krije za njimi

Ne dati do konca duška gonilnim silam →

    ampak integrirati gonilne sile →

- niti jih spodrivati,

    - in spreminjati jih

Izkoriščati čas, prostor, okoliščine, iskati sklad

- kljub osebni osvobojenosti

Navzven delati

- in navznoter moliti (benediktinsko pravilo: "ora et labora")

Hoteti razumeti aktivne prispevke drugih (aktivna toleranca)

- in se razvijati iz lastne verske osnove

Resno jemati racionalno-analitično

- in "mitično"-sintetično možgansko polovico oz. most med možganskimi polovicami

Poznati subjektivno zaznavanje

- in za subjektivnimi načini obravnave iskati diferencirano resnico

Učiti od (konstruktivnih) tradicij

- in se v sebi zbuditi za lastno duhovno življenje

Opravljati pripravljalne vaje

- in sprejemati milost (krščanska mistika, eksercitije, ...)

Boga nagovoriti osebno

- in v njegovi moči

Ljubiti bližnjega

- kakor samega sebe

Obdržati razum

- in več razmišljati

Ne razlivati se v vesolju

    ampak v celoti

- niti otrdeti egoizem

    - biti kot zavestna celica

Telo, materijo ceniti kot inštrument

- in duševno-duhovno rasti

Sprejeti polnost, odgovornost

- v skladu z "ozkimi vrati"

Krčevito si prizadevati za pravilne odločitve v zemeljski zavesti

- in na drugi ravni zaslutiti/otipati božji načrt

Posredovanje spoznanj

- in se prilagoditi primernemu

V okrožju / družbi spreminjati

- kar se je izboljšalo v notranjosti

Sočustvovati s trpljenjem sveta

- in se veseliti božjega vodstva

Ceniti duhovne skupnosti

- in kot posameznik/posameznica stremeti k bogu

    Ceniti raznolikost narodov

- in pustiti, da v vseh uspe splošno človeško jedro

...Tako se pot Jezusa Kristusa kaže kot Tretja pot onstran navideznih nasprotnosti sveta – pot, ki vodi do polnega življenja in dejanske duhovne svobode v Bogu. O tem poglejte tudi krepko odtisnjene odstavke glavnega besedila in npr. Jan. 17 ter "Apokrifne evangelije iz Naq Hammadija": Evangelij po Tomažu 22. To ni neodločnost – ki bi v nasprotjih videla problem, in niti “kratkostično besedičenje”. (Bolje od neodločnosti bi včasih bilo ne vpletati se v temo oz. odločiti se za eno ali drugo – upoštevajoč, da kdo drug lahko izbere obratno.) Tretja pot predvideva iskanje nadrejenega stališča onstran obeh nasprotij, kar omogoča nove, svobodne ugotovitve (postulate, afirmacije, teze, odločitve) – in tako reši problem. Kdor prestane to tvegano hojo skozi življenje, se lahko bolje poglobi v ostale Jezusove korake v Evangelijih, oz. v Pasijonu in Apostolskih delih (Binkošti). Ta človeška sposobnost vedno večjega približevanja “pravi luči” Boga (Jn. 1:9), ki se skriva za zunanjim videzom sveta, je bodisi štartna točka bodisi končni cilj te tvegane hoje skozi življenje. (Poglejte naše glavno besedilo, del 1).

Obstaja zveza med sestavljenim v evangelijih, in tistim, kar se v večji meri izraža v Janezovem razodetju, poglejte naše glavno besedilo, del 2.

 Update english/ deutsch

Nazaj na začetno stran

Poti Jezusa Kristusa, njegovi prispevki k človeški zavesti in k spremembam človeštva in zemlje: neodvisna informacijska stran, z novimi stališči iz mnogih raziskovalnih in spoznavnih področij; s praktičnimi nasveti za osebni razvoj.