Tabela ob koncu zaključnemu poglavju glavnega besedila: Krščanska opredeljenost

 

Poti Jezusa Kristusa

Tabela ob koncu zaključnemu poglavju glavnega besedila: Krščanska opredeljenost – "V svetu, toda ne od sveta", "Tretja pot"* (gl. npr. Jan. 17).

Kdor – z Jezusom kot merilom in pomočjo - išče napredek od nekaterih nepopolnosti do obetavnejših lastnostih (prim. strani "…zdravljenje" in "…etika"), lahko
- se najprej resničnejše ukvarja s seboj namesto da vse projicira na druge (prim. Mat. 5,3);
- podpira vzbujanje vesti namesto da je odriva (prim. Mat. 5,5 in 5,9…);
- opazi, da je z duhom tu tudi za druge in ne le za lastni materialni blagor (prim. Mat. 5,7);
- neguje živahno iskanje božjega duha namesto da se strdi v zunanjih oblikah (prim. Mat. 6,5-8… in Jan. 4,21-24);
- si prizadeva biti več kot je videti (prim. Mat. 5,8);
- si upa živeti po novih spoznanjih tudi če le-ta v tem svetu ne veljajo več (prim. Mat. 5,15);
- se kljub novimi spoznanji vidi v skromni, laični vlogi namesto da postane umišljen (prim. Mat. 5,19 in Luk. 9,48)...

Kdor s takšno bolj ljubečo in modrejšo usmeritvijo ni samemu sebi v napoto, bo odkril, da krščanstvo ni le ena vrsta življenja, ampak resnična spiritualna pot. Na tej poti lahko Jezusa doživi kot kompas, ki omogoča odkrivanje novega ravnovesja onstran enostranskih krivih poteh:

*Ne zlivati se v zunanjosti

    ampak biti od zunaj aktiven

- niti lebdeti v notranjosti

    - in od znotraj utemeljen

Namesto golega mišljenja →

    Vsebine, probleme, nejasnosti opazovati →

- ali gole meditativne praznine

    - v zavestni meditativni tišini

Zaslutiti "zunanjega Boga v nebesih"

- in mu v notranjosti dovoliti, da prevzame svojo obliko

Sledova nespremenljivega ustvarjalca

- videti v spreminjajočem se (svobodnem) življenju

Študirati zakonitosti v zunanjem svetu

- in odkrivati ureditev ustvarjanja, ki se krije za njimi

Ne dati do konca duška gonilnim silam →

    ampak integrirati gonilne sile →

- niti jih spodrivati,

    - in spreminjati jih

Izkoriščati čas, prostor, okoliščine, iskati sklad

- kljub osebni osvobojenosti

Navzven delati

- in navznoter moliti (benediktinsko pravilo: "ora et labora")

Hoteti razumeti aktivne prispevke drugih (aktivna toleranca)

- in se razvijati iz lastne verske osnove

Resno jemati racionalno-analitično

- in "mitično"-sintetično možgansko polovico oz. most med možganskimi polovicami

Poznati subjektivno zaznavanje

- in za subjektivnimi načini obravnave iskati diferencirano resnico

Učiti od (konstruktivnih) tradicij

- in se v sebi zbuditi za lastno duhovno življenje

Opravljati pripravljalne vaje

- in sprejemati milost (krščanska mistika, eksercitije, ...)

Boga nagovoriti osebno

- in v njegovi moči

Ljubiti bližnjega

- kakor samega sebe

Obdržati razum

- in več razmišljati

Ne razlivati se v vesolju

    ampak v celoti

- niti otrdeti egoizem

    - biti kot zavestna celica

Telo, materijo ceniti kot inštrument

- in duševno-duhovno rasti

Sprejeti polnost, odgovornost

- v skladu z "ozkimi vrati"

Krčevito si prizadevati za pravilne odločitve v zemeljski zavesti

- in na drugi ravni zaslutiti/otipati božji načrt

Posredovanje spoznanj

- in se prilagoditi primernemu

V okrožju / družbi spreminjati

- kar se je izboljšalo v notranjosti

Sočustvovati s trpljenjem sveta

- in se veseliti božjega vodstva

Ceniti duhovne skupnosti

- in kot posameznik/posameznica stremeti k bogu

    Ceniti raznolikost narodov

- in pustiti, da v vseh uspe splošno človeško jedro

...tako se pot Jezusa Kristusa kaže kot Tretja pot onstran navideznih nasprotnosti sveta – pot, ki vodi do polnega življenja in dejanske duhovne svobode v Bogu. O tem poglejte tudi krepko odtisnjene odstavke glavnega besedila in npr. Jan. 17 ter "Apokrifne evangelije iz Naq Hammadija": Evangelij po Tomažu 22. Kdor premaga tvegano hojo življenja, lahko se z več dobička poglobi v nadaljnje Jezusove korake v evangelijih, oz. v pasijon in Apostolska dela (binkošti). Le-ti so na tak način tako izhodišče kot tudi cilj te težke hoje. (Poglejte naše glavno besedilo, del 1).

Obstaja zveza med sestavljenim v evangelijih, in tistim, kar se v večji meri izraža v Janezovem razodetju, poglejte naše glavno besedilo, del 2.

 Update english/ deutsch

Nazaj na začetno stran

Poti Jezusa Kristusa, njegovi prispevki k človeški zavesti in k spremembam človeštva in zemlje: neodvisna informacijska stran, z novimi stališči iz mnogih raziskovalnih in spoznavnih področij; s praktičnimi nasveti za osebni razvoj.