Căile lui Iisus

 

Tabel : o atitudine creștină - "În lume” dar „nu din lume”*, o a treia cale.

Acela care caută să progreseze și să își depăsească propria imperfecțiune - avându-l pe Iisus drept măsură a tuturor lucrurilor și sprijin - tinzând spre calități cu semnificații mai profunde în viitor (vezi paginile "…Tămăduirea" și "... Etica " și "…Prelucrarea…"), ar putea în primul rând:
- să fie mai sincer cu sine
și abia în baza acestei reflecții să judece pe ceilalți (în loc să proiecteze imediat totul asupra altora) cf. Matei 5:3; "Ferice de cei săraci în duh";
- să urmeze imboldurile propriei conștiințe (în loc de a le reprima)
și, cu toate acestea, să reușească să iasă din propria cochilie, cf. Matei 5:5 și 5:9…;
- să conștientizeze faptul că el/ea ar trebui să acorde sprijin spiritual altora, chiar dacă propria bunăstare poate fi premisa esențială pentru a putea fi de ajutor altora (cf. Matei 5:7);
- să se implice activ în căutarea spiritului lui Dumnezeu,
chiar dacă unele forme exterioare pot avea sens (în loc de a se mărgini mereu la forme exterioare) cf. Matei 6:5-8... și Ioan 4:21-24;
- să se străduiască să fie (religios)
și să se comporte ca atare (mai degrabă decât doar să pară) cf. Matei 5:8;
- să aibă curajul de a trăi conform noilor descoperiri spirituale,
chiar și atunci când în comportamentul față de alții poate fi nevoie de considerație (în loc de a ține cont doar de ce este considerat valabil în această lume), cf. Matei 5:15;
- să-și păstreze modestia rămânând în slujba comunității, chiar dacă face anumite descoperiri (în loc de a deveni arogant),
cf. Matei 5:19 și Luca 9:48.

Acela care, datorită orientării sale pline de înțelegere și înțelepciune, nu-și mai stă în drum, va descoperi creștinismul ca fiind nu un simplu mod de viață, ci o adevărată cale spirituală. Pe această cale el/ea va putea vedea în Iisus și o busolă, ce îi va ajuta să descopere un echilibru nou dincolo de căile rătăcitoare unilaterale: 

A nu fi nici deschis în exterior

    ci activ în exterior

- nici oscilant în interior,

    - și echilibrat în interior

În locul unei gândiri sterpe →

  să ne dedicăm semnificațiilor, problemelor, lucrurilor neclarificate→

- sau a unei meditații neproductive

    - într-o liniște conștientă și meditativă.

a accepta existența lui „Dumnezeu exterior în ceruri"

- și a-l lăsa să ia ființă în suflet;

a recunoaște urmele creatorului etern

- în viața în transformare (liberă);

a studia legile care guvernează viața exterioară

- și a descoperi ordinea creației pe care se bazează;

a nu se lăsa pradă impulsurilor →

    ci a le integra →

- dar nici a le suprima,

    - și transforma.

A folosi spațiul, timpul, circumstanțele și a tinde spre armonizarea lor,

- în ciuda detașării față de ele

A-și clădi viața exterioară pe muncă

- și cea interioară pe rugăciune  (Preceptele Ordinului Benedictinilor: "ora et labora").

A fi dispus la înțelegerea contribuției pozitive a altora (la toleranță activă),

- și a se dezvolta pornind de la bazele propriei credințe;

a-și utiliza atât jumătatea rațional-analitică a creierului

- cât și cea "mistic"- sintetică, precum și a acorda importanța necesară legăturii dintre ele.

A-și recunoaste percepția subiectivă

- și, totuși, a căuta adevărul dincolo de concepțiile subiective.

A învăța din tradiții (constructive)

- și a se (lăsa) trezit în interior la o viață spirituală proprie.

A face exerciții pregătitoare

- și a accepta Harul divin (misticismul creștin, exercițiile spirituale, ...).

A se adresa nemijlocit lui Dumnezeu

- și puterii Lui.

A-și iubi aproapele

- ca pe sine însuși.

A-și păstra latura rațională

- și o depăși.

A nu se destrăma în neant

    ci în acest întreg

- nici a-și aspri ego-ul,

- a fi asemenea unei celule conștiente.

A considera trupul, materia ca instrumente

- și a crește în plan spiritual și sufletesc.

A-și asuma răspunderea, a se împlini

- dup㠄poarta îngustă”;

A lupta pentru decizii corecte în conștiința pămănteană

- și a bănui/simți la alt nivel planul divin.

A da mai departe cunoștințele asimilate

- și a fi în armonie cu ceea ce este adecvat.

A acționa pentru a transpune în mediu/societate

- ceea ce a devenit mai bun în interior.

A simți compasiune cu suferința existentă în lume

- și a se bucura de voința lui Dumnezeu.

A căuta apartenența la o comunitate spirituală

- și a aspira la Dumnezeu în plan individual.

A respecta multitudinea națiunilor, a culturilor

- și a lăsa să rodească fructul general uman în toate.

... Astfel se arată calea lui Hristos ca o a treia cale, dincolo de contradicțiile aparente ale lumii – un drum care conduce spre o viață deplină și spre libertate spirituală reală. În acest context vezi și pasajele scrise bold (cu litere îngroșate) în acest text * și de ex. Ioan 17, precum și "Evangheliile Apocrife din Nag Hammadi": Evanghelia după Toma 22. Aceasta nu reprezintă șovăială - care nu ar face decât să mențină contrariile ca probleme - și nu este, deci, o "argumentare ad nauseam". (De preferat indeciziei, totuși, ar fi uneori , fie să nu ne implicăm deloc într-un anumit subiect, fie să ne decidem pentru una din două - conștienți fiind însă de faptul că alții se pot decide la fel de bine pentru cealaltă.) În schimb, cea de-a treia cale reprezintă, în loc de toate acestea, căutarea unui punct de vedere superior dincolo de cele două aspecte contrare, un punct de vedere ce face posibilă găsirea unor adevăruri (postulate, afirmații, teze, decizii) noi, libere - oferind astfel soluția oricărei probleme. Cel care reușește să facă față încercărilor dificile de pe drumul vieții, asemănătoare "mersului pe sârmă", poate aprofunda cu mai mult succes următorii pași ai lui Iisus din Evanghelii, respectiv Patimile Mântuitorului și Faptele Apostolilor (Rusalii). Această capacitate a aoamenilor de a se apropia tot mai mult de "adevărata lumină" a lui Dumnezeu - Ioan 1:9 - ascunsă tot mai mult în spatele aparențelor, constituie atât punctul de plecare, cât și țelul acestui "mers pe sârmă". (Vezi și textul principal, Partea întâi.)

Există o legătură între ceea ce este descris în Evanghelii și ceea ce este exprimat într-o măsură mai mare în Apocalipsa după Ioan, vezi textul principal, Partea a doua.

 Update english/ deutsch

Înapoi la pagina de start "Căile lui Iisus Hristos" (www.ways-of-christ.com/ro)

Căile lui Iisus Hristos, contribuția Sa la conștiința umană și la dezvoltarea omenirii și a lumii: o pagină informativă independentă, conținând noi puncte de vedere din variate domenii ale cercetării și experienței; sfaturi practice pentru progresul personal.