Kristuksen tiet

Lisäsivu

 

 Katso myös taulua päätekstin loppukappaleessa  Kristillinen asenne - "Maailmassa, mutta ei maailmasta"*,"Kolmas tie" (ks. esim. Joh.17).

Sen, joka haluaa Jeesuksen esimerkin mukaan ja hänen avullaan edistyä kasvamaan omasta epätäydellisyydestään kohti parempia ominaisuuksia tulevaisuudessa (vrt. sivut " paraneminen " ja " ...etiikka "), tulee ensin
- tutkiskella rehellisesti itseään, sen sijaan, että heijastaisi kaiken toisiin (vrt. Matt. 5,3);
- vastata omantuntonsa herätteisiin, sen sijaan, että torjuisi ne (vrt. Matt. 5,5 ja 5,9…)
- huomata, että on olemassa myös muita varten eikä vain omaa aineellista hyväänsä (vrt. Matt. 5,7)
- etsiä elävää Jumalan henkeä eikä kangistua vain ulkoisiin kaavoihin (vrt. Matt. 6,5-8… 4,21-24);
- etsiä omaa todellisuuttaan ulkoisen sijaan (vrt. Matt. 5,8);
- omata rohkeutta elää omien uusien oivallustensa mukaisesti, siitäkin huolimatta, että niitä ei aina arvosteta tässä maailmassa (vgl. Matt 5,15)
- olla uusista oivalluksista huolimatta vaatimaton ja palvella toisia, eikä tulla turhamaiseksi (vrt. Matt. 5, 19 ja Luuk. 9,48)...

Tämä on rakastavampi ja viisaampi suuntaus ja kun ei enää ole itsensä esteenä, tulee huomaamaan, että kristillisyys ei ole vain elämäntapa, vaan todellinen hengellinen tie. Tällä tiellä voi kokea Jeesuksen myös kompassina, joka auttaa meitä löytämään uuden tasapainon yksipuolisten harhateiden tuolla puolen.

Ei antautua vain ulkoiselle

vaan olla myös aktiivinen ulkoisessa elämässä

- eikä lähteä pelkkään henkiseen sisäistyneisyyteen

- ja perustettuna sisäiselle

Pelkän ajattelun sijaan →

tutkiskella sisältöä, ongelmia, epäselvyyksiä →

- tai pelkää meditoivaa tyhjyyttä

- tietoisessa meditoivassa hiljaisuudessa

Etsiä "ulkoista Jumalaa taivaassa"

- ja antaa hänen ottaa hahmonsa omaan sisimpäänsä

Etsiä muuttumattoman Luojan jälkiä

- muuttuvasta (vapaasta) elämästä

Opiskella ulkoisen maailman lainalaisuuksia

- ja tuntea (aavistaa) luomistyön järjestelmällisyys niiden takana

Ei toteuttaa halujaan täysillä →

Vaan liittää ne →

ei myöskään tukahduttaa niitä,

- ja muuntaa

etsiä aika, paikka, olosuhde ja harmonia, joka liittyy niihin

- huolimatta henkilökohtaisesta riippumattomuudesta niistä

Työskennellä ulkoisesti

- ja rukoilla sisäisesti (Benediktiiniläinen sääntö "ora et labora")

Yrittää ymmärtää toisten myönteinen panos

- ja kehittyä omassa uskossaan

Käyttää rationaalis-analyyttistä

- ja "myyttis"-synteettistä aivopuoliskoa tai siltaa aivopuoliskojen välillä

Tunnistaa subjektiivinen havainnointi

- ja etsiä eriteltyjä totuuksia subjektiivisten tarkastelutapojen takaa

Oppia (rakentavista) traditioista

- ja antaa niiden tulla osaksi omaa elävää hengellisyyttä

Harjoittaa valmistautumisharjoituksia

- haluta armoa (kristillinen mystiikka, uskonnolliset harjoitukset,…)

Puhua Jumalalle henkilökohtaisesti

- ja hänen voimassaan

Rakastaa lähimmäistään

- kuin itseään

Säilyttää järkeilykykynsä

- ja nähdä myös sen ulkopuolelle

Ei "liueta" maailmankaikkeuteen

vaan olla kokonaisuudessa

- eikä kovettaa "egoaan"

- olla kuin tietoinen solu

Kunnioittaa kehoa, ainetta välineenä

- ja kasvaa mielessä ja hengessä

Hyväksyä elämän runsaus ja vastuu

- "ahtaan portin" mukaan

Kamppailla oikein päätösten puolesta maapallon tietoisuudessa

- ja aavistaa Jumalan suunnitelman olemassaolo toisella (tietoisuuden) tasolla

Välittää oivalluksiaan eteenpäin

- ja asennoitua siihen, mikä on kohtuullista

Muuttaa ympäristössään/yhteiskunnassa

- sen mikä on parantunut omassa tietoisuudessa

Tuntea myötätuntoa maailman kärsimyksiä kohtaan

- ja iloita Jumalan johdatuksesta

Arvostaa hengellisiä yhteisöjä

- ja pyrkiä Jumalan luo yksilönä

Kunnioittaa kansojen erilaisuutta

- ja antaa yleisen inhimillisen kukoistaa jokaisessa

…Näin Kristuksen tie näyttää Kolmannelta tieltä maailman näennäisristiriitojen tuolla puolen – tieltä, joka johtaa täyteen elämään, ja todelliseen hengelliseen vapauteen Jumalassa. Katso myös lihavoidut kohdat päätekstistämme, ja esim. Joh 17 ja apokryfinen Tuomaksen evankeliumi 22. Se joka haluaa pysyä lujana tässä tasapainoilussa onnistuu paremmin seuraamalla lisää Jeesuksen askelia evankeliumeissa, tai syventymällä kärsimyshistoriaan ja Apostolien tekoihin (helluntai). Nämä ovat tämän nuorallakävelyn sekä lähtökohta että päämäärä. (Katso päätekstimme, osa 1).

Evankeliumien yksittäisten askelten ja Johanneksen Ilmestyskirjan suuremmassa mittakaavassa olevan välillä on suhde, katso päätekstimme, osa 2.

Update english/ deutsch

Paluu aloitussivulle http://www.ways-of-christ.com/fi/

Jeesuksen Kristuksen tiet, hänen panoksensa inhimilliseen tietoisuuteen ja ihmiskunnan ja maapallon muutoksiin: riippumaton infosivu, jossa on uusia näkökohtia useilta tutkimusaloilta sekä useita kokemuslähteistä sekä käytännön ohjeita henkilökohtaiseen kasvuun.