Kristusveje

 

Tavle: En kristen holdning - "I verden", men "ikke bort fra verden"*, en "tredje vej".

Den, - som med Jesu hjælp, og Ham som målestok - søger vejen ud fra den egen ufuldkommenhed til mere givtige egenskaber fremover (sml. siderne „...Frelse" og "...Etik"), bør først og fremmest
– være mere ærlig overfor sig selv, fremfor at projicere alt over på andre (sml. Mt. 5,3);
- lytte til samvittighedens stemme, fremfor at fortrænge den (sml. Mt. 5,5 und 5,9 ...);
- være opmærksom på, at han/hende også i sjælelig betydning er til for andre, fremfor kun at tænke på sit eget materielle velbefindene(sml.. Mt. 5,7);
- pleje det vitale søgen efter Guds ånd, fremfor at stivne i ydre former(sml. Mt. 6,5-8... og Joh. 4,21-24);
- bestræbe sig på, mere at være, end at synes at være (sml. Mt. 5,8);
- turde at leve efter de nye erkendelser, selv om de ikke værdsættes meget i denne verden (sml.. Mt. 5,15);
- trods de nye erkendelser se sig selv i en beskeden, tjenende rolle, fremfor at blive indbildsk (sml. Mt. 5,19 og Luk. 9,48)...

Den, som ikke længere står i vejen for sig selv ved at bevæge sig i en sådan mere kærlig og klogere retning, vil opdage, at kristendom ikke bare er en måde at leve på, men er en virkelig spirituel vej. På denne vej kan m/k også opleve Jesus som kompas, som gør det muligt at finde en ny ligevægt overfor alle de fristende afveje :

Hverken gå op i det ydre

    Men være aktiv i det ydre

- eller fortabe sig i det indre

    - og stabil i det indre

Fremfor kun at tænke →

    Betragte indhold, problemer, uklarheder →

- eller bare meditativ tomhed

    - i bevidst meditativ ro

At „ane den ydre Gud" i himlen

- og lade Ham tage form i sit indre

At se spor af den uforanderlige skaber

- i det pulveriserende (frie) liv

Granske lovmæssigheder i den ydre verden

- og at kunne ane skabelsens ordning i baggrunden af denne

Hverken lade drifter udfolde sig frit →

 men integrere  drifter →

- eller fortrænge dem helt,

    - og forvandle dem

Udnytte tid, rum, omstændigheder, søge samklang

- til trods for uafhændidheden af dem

Være aktiv i det ydre

- og bede indvendig  (Benediktiner-regel: "ora et labora")

At ville forstå det aktive bidrag fra andre (aktiv tolerance)

- og at udfolde sig fra ens egen trosbasis

Rational-analytisk

- og "mytisk"- at tage den syntetiske hjernehalvdel,hhv. broen mellem hjernehaldelene alvorlig  

At kende den subjektive iagttagelse

- og dog søge den differencerede sandhed bag ved de subjektive anskuelser

At lære af (konstruktive) traditioner

- og i sig selv opvække den åndelige levemåde (lade sig opvække til)

Gøre indledende øvelser

- og modtage nåden (kristen mystik, .)

Tage en personlig samtale med Gud

- og med hans styrke

Elske sine næste

- som sig selv

Beholde sin sunde fornuft

- og skue længere ud end denne

Hverken flyde ud i altet

    Men være i det hele

- eller forhærde sit ego

    - som en bevidst celle

Passe på sin krop og materien som instrument

- og gro sjæleligt og åndeligt

Modtage ansvar og fylde

- efter den "smalle port"

Kæmpe for rigtige beslutninger i den jordiske tilværelse

- og på et højere plan at famle efter(at ane) Guds plan med os

Give erkendelser videre

- og at indstille sig på , hvad der er passende

Forandre omgangskredsen på samme måde

- som ens indre har forbedret sig

Fornemme verdens lidelser

- og glæde sig over Guds føring

Deltage i åndelige fællesskaber

- og som enkeltmenneske at stræbe efter Gud

    Have respekt for den etniske mangfoldighed

- og at lade den fællesmenneskelige kerne trives i alle

...sådan viser Kristusvejen sig som en tredje vej, på den anden side af alverdens tilsyneladende modsætninger - en vej, der fører til et fuldstændigt liv og til virkelig åndelig frihed i Gud. Se i den forbindelse også de fremhævede passager i hovedteksten, og f.eks. Joh. 17, og"Apokryphe Evangelien aus Naq Hammadi": Thomasevangelium 22. Den som består livets balancegang, kan nu få mere ud af Jesus trin videre ind i evangelierne, f.eks. lidelseshistorien og apostlernes historie(pinse), og fordybe sig i disse. Disse er såvel udgangpunkt som mål for denne balancegang. (Se vores hovedtekst, del 1).

Der findes en forbindelse mellem det, som er antydet i evangelierne, og det, som i større målestok kommer til udtryk i Johannesåbenbaring, se i vores hovedtekst , del 2 ).

Update english/ deutsch

Tilbage til startsiden Kristusveje

Jesus Kristus veje, hans bidrag til den mennesklige bevidsthed og til menneskehedens og jorden forandringer: :  en uafhængig info-side, med nye synspunkter fra mange forsknings- og erfaringsområder; med praktiske anvisninger til den personlige udvikling.