Kristovy cesty

 

Tabulka: Křesťanský postoj – „Ve světě, ale nikoli ze světa“, „Třetí cesta“*.

Kdokoli se snaží vykročit ze své vlastní nedokonalosti ke slibnému zlepšení - s Ježíšem jako normou a pomocí - (porovnej stránky „... Uzdravování" a „Etika", a „Křesťanská cesta: Prožívání každodenního života"); se musí
- nejprve zabývat pravdivě sebou samým, a na základě toho přemýšlet o druhých lidech (místo promítání všeho na jiné),
srovnej Mt. 5,3, "Křesťanská cesta k tomu, jak se vyrovnat s životními událostmi";
- naslouchat podnětům vlastního svědomí, a buď jak buď vyjít z vlastního krunýře (místo potlačování těchto podnětů), srovnej. Mt. 5,5 a 5,9 ...;
- všímat si toho, že také jiný je zde pro druhé, trebaže něčí hmotný blahobyt může být předpokladem pro jeho schopnost pomáhat ostatním.
srovnej. Mt. 5,7;
- hledat živého Ducha Božího, ačkoli formy mohou být užitečné (místo příliš strnulých forem), srovnej. Mt 6,5,8 ... a Jn 4,21 až 24;
- snažit se „být" nábožný, a chovat se podle toho, (místo pouhého zdání), srovnej. Mt. 5,8;
- mít odvahu žít podle vlastních nových hlubokých názorů a hodnotit stejně tak i jiné (i když tyto nové postřehy nejsou v tomto světě vždy vítány), porovnej Mt. 5,15;
- být skromný a sloužit druhým - navzdory novým poznatkům (místo být ješitný), porovnej Mt 5,19 a Lk 9,48 ...

Ten, kdo díky takovému láskyplnému a moudrému smýšlení nebude stát sám sobě v cestě, zjistí, že křesťanství není pouze jistý životní styl, ale skutečná duchovní cesta. Na této cestě je možno zakoušet Ježíše jako kompas, který umožní najít novou rovnováhu a vyvarovat se jednostranných scestí: 

Ani se nerozplynout ve vnějškovosti →

nýbrž být navenek aktivní →

- ani v nitru neunikat

- a niterně založený

Místo pouhého myšlení →

rozjímat nad obsahem a problémy →

- nebo pouhé meditativní prázdnoty

- ve vědomém meditativním tichu 

Tušit „vnějšího Boha na nebesích“

- a nechat ho, aby na sebe vzal v nitru svou podobu 

Stopy neměnného Stvořitele

- vidět v proměnlivém životě

Studovat zákonitosti ve vnějším světě

- a tušit řád stvoření, který je za tím

Pudům ani nedávat volný průchod →

    nýbrž je integrovat →

- ani je nepotlačovat,

    - a proměnit

Využít čas, prostor, okolnosti, hledat harmonii

- a přesto být od toho osvobozen 

Navenek pracovat

- a uvnitř se modlit (viz benediktinská řehole: "ora et labora")

Chtít porozumět pozitivnímu přínosu druhých (aktivní tolerance)

- a rozvíjet se na základě své vlastní víry

Brát vážně racionálně-analytickou

- a "mysticko"-syntetickou polovinu mozku, resp. most mezi těmito dvěma hemisférami

Znát subjektivní vnímání

- a přesto hledat diferencovanou pravdu, která subjektivní vnímání přesahuje

Poučit se z (konstruktivních) tradic

- a probudit se (nechat se probudit) ke svému vlastnímu duchovnímu životu

Provádět přípravná cvičení

- a přijímat milost (křesťanská mystika, exercicie, ...)

Oslovovat Boha jako osobu

- a v jeho síle

milovat bližního svého

- jako sebe sama

Zachovat si rozum

- a zároveň se dívat za jeho hranice

Nerozplynout se v kosmu

    nýbrž být v celku

- ani nezatvrdit své ego

    - jako vědomá buňka

Vážit si těla a hmoty jako nástroje

- a duševně i duchovně růst

Přijímat plnost, zodpovědnost

- a vejít "těsnou branou"

Bojovat o správná rozhodnutí v povědomí Země

- a na jiné rovině tušit plán Boží

Předávat poznání dál

- a přijmout to, co je správné

Ve svém okolí/ve společnosti změnit

- co se v nitru zlepšilo

Soucítit s utrpením světa

- a těšit se z Božího vedení

Být v duchovních komunitách

- a spět k Bohu jako jednotlivec

Vážit si různorodosti národů

- a dbát na to, aby ve všech klíčilo zrno obecné lidskosti

...Takto Kristova cesta ukazuje, že on sám je ona třetí cesta mimo zjevné rozpory* sveta - cesta k plnohodnotnému životu a ke skutečné duchovní svobodě v Bohu. Nekteré z tučně tištěných částí hlavního textu a kontextu vysvětlí o tom více. (Viz také Jn 17, a apokryfní evangelium svatého Tomáše 22.) To není nerozhodnost - což by udrželo zdánlivé rozpory na místě jako problém - a tak to také neznamená splést obojí („ubičovat něco k smrti "). Vyloučit z něčeho něco úplně - nebo se rozhodnout pro jednu nebo druhou možnost a vědět že, někdo jiný si může stejně dobře vybrat opak - by někdy bylo lepší než nerozhodnost. Tretí způsob myšlení zahrnuje místo toho hledat překonání vyššího hlediska, což usnadňuje nové svobodné prohlášení, (postulát, tvrzení, rozhodnutí, pracovní návrh) - a tak řeší problém.
Ten, kdo se pevně drží tohoto visutého lana pro provazochodce, nyní může s větším úspěchem dále kráčet s Ježíšem v evangeliích (Pašije) a ve Skutcích apoštolů (Letnice). Tato schopnost člověka stále více se blížit k „pravému světlu" Božímu (Jn 1, 9.) za vzhledem světa je jak východiskem, tak i cílemtohoto popisu chůze po visutém laně. (Viz náš Hlavní text, Díl 1).

Existuje vztah mezi tím, co je započato v evangeliích, a tím, co je naplněno v Janově zjevení, viz náš hlavní text, díl 2.

 Update english/ deutsch

Zpět ke startovní stránce http://www.ways-of-christ.com/cs

Cesty Ježíše Krista, jeho přínos pro lidské vědomí a pro změny lidstva a země:  nezávislá informační stránka, nové aspekty z mnoha oblastí výzkumu a zkušeností; s praktickými poznámkami pro osobní rozvoj