Kristovy cesty

 

Tabulka: Křesťanský postoj – „Ve světě, ale nikoli ze světa“, „Třetí cesta“*.

Ten, kdo by rád pokročil na cestě od vlastní nedokonalosti k lepším vlastnostem a kdo chce přitom mít v Ježíši Kristu orientaci a pomoc (srv. strany "Ježíš Kristus a uzdravování" a "Základy etických hodnot"), ten by měl nejprve
- být upřímnější sám k sobě, místo aby všechno promítal do ostatních
(srv. Mat. 5,3);
- naslouchat hlasu svého svědomí, místo aby ho potlačoval (srv. Mat. 5,5 a 5,9 ...);
- uvědomit si, že je tu i kvůli ostatním lidem, a ne jen pro své materiální blaho
(srv. Mat. 5,7);
- hledat ve svém životě božího Ducha a neulpívat na vnějších formách
(srv. Mat. 6,5-8... a Jan 4,21-24);
- snažit se být lepší, ne se jen takový zdát (srv. Mat. 5,8);
- odvážit se žít podle nového poznání, i když se to v tomto světě nesetkává vždy s uznáním
(srv. Mat. 5,15);
- navzdory novému poznání se vidět ve skromné, služebnické roli, nestát se namyšleným
(srv. Mat. 5,19 a Luk. 9,48)...

Ten, kdo díky takovému láskyplnému a moudrému smýšlení nebude stát sám sobě v cestě, zjistí, že křesťanství není pouze jistý životní styl, ale skutečná duchovní cesta. Na této cestě je možno zakoušet Ježíše jako kompas, který umožní najít novou rovnováhu a vyvarovat se jednostranných scestí: 

Ani se nerozplynout ve vnějškovosti →

nýbrž být navenek aktivní →

- ani v nitru neunikat

- a niterně založený

Místo pouhého myšlení →

rozjímat nad obsahem a problémy →

- nebo pouhé meditativní prázdnoty

- ve vědomém meditativním tichu 

Tušit „vnějšího Boha na nebesích“

- a nechat ho, aby na sebe vzal v nitru svou podobu 

Stopy neměnného Stvořitele

- vidět v proměnlivém životě

Studovat zákonitosti ve vnějším světě

- a tušit řád stvoření, který je za tím

Pudům ani nedávat volný průchod →

    nýbrž je integrovat →

- ani je nepotlačovat,

    - a proměnit

Využít čas, prostor, okolnosti, hledat harmonii

- a přesto být od toho osvobozen 

Navenek pracovat

- a uvnitř se modlit (viz benediktinská řehole: "ora et labora")

Chtít porozumět pozitivnímu přínosu druhých (aktivní tolerance)

- a rozvíjet se na základě své vlastní víry

Brát vážně racionálně-analytickou

- a "mysticko"-syntetickou polovinu mozku, resp. most mezi těmito dvěma hemisférami

Znát subjektivní vnímání

- a přesto hledat diferencovanou pravdu, která subjektivní vnímání přesahuje

Poučit se z (konstruktivních) tradic

- a probudit se (nechat se probudit) ke svému vlastnímu duchovnímu životu

Provádět přípravná cvičení

- a přijímat milost (křesťanská mystika, exercicie, ...)

Oslovovat Boha jako osobu

- a v jeho síle

milovat bližního svého

- jako sebe sama

Zachovat si rozum

- a zároveň se dívat za jeho hranice

Nerozplynout se v kosmu

    nýbrž být v celku

- ani nezatvrdit své ego

    - jako vědomá buňka

Vážit si těla a hmoty jako nástroje

- a duševně i duchovně růst

Přijímat plnost, zodpovědnost

- a vejít "těsnou branou"

Bojovat o správná rozhodnutí v povědomí Země

- a na jiné rovině tušit plán Boží

Předávat poznání dál

- a přijmout to, co je správné

Ve svém okolí/ve společnosti změnit

- co se v nitru zlepšilo

Soucítit s utrpením světa

- a těšit se z Božího vedení

Být v duchovních komunitách

- a spět k Bohu jako jednotlivec

Vážit si různorodosti národů

- a dbát na to, aby ve všech klíčilo zrno obecné lidskosti

...Kristova cesta je tak Třetí cestou mezi zdánlivými protiklady tohoto světa - cesta, která vede k plnému životu a ke skutečné duchovní svobodě v Bohu. Viz také tučně vytištěné pasáže hlavního textu, a např. Jan 17, a "Apokryfní evangelia z Naq Hammadi": Tomášovo evangelium 22. Kdo obstojí ve vyvažování mezi těmito protiklady, může se ponořit do dalších Ježíšových kroků popsaných evangeliích, resp. do pašijových a letničních událostí, a přinese mu to velký užitek. Tyto události jsou totiž jak východiskem, tak cílem životní cesty. (Viz náš hlavní text, 1. část)

Existuje vztah mezi tím, co je započato v evangeliích, a tím, co je naplněno v Janově zjevení, viz náš hlavní text, díl 2.

 Update english/ deutsch

Zpět ke startovní stránce http://www.ways-of-christ.com/cs

Cesty Ježíše Krista, jeho přínos pro lidské vědomí a pro změny lidstva a země:  nezávislá informační stránka, nové aspekty z mnoha oblastí výzkumu a zkušeností; s praktickými poznámkami pro osobní rozvoj