Пътищата на Христос

 

Табло към заключителната глава на основния текст:   Християнско поведение- "В света, но не извън от него"*, "Третият път" (виж напр. Йоан 17)

 

Този, който търси - с Христос като мащаб и помощ - напредък от собственото си несъвършенство към многообещаващите способности (сравни страниците "...Лечение" и "...Етика"), може би първоначално
- ще се отнася към самия себе си сравнително по-откровено, вместо да прехвърля всичко върху другите (сравни Матей 5,3);
- се изправя пред подтиците на съвестта, вместо да ги потиска (сравни Матей 5,5 и 5,9 ...);
- забелязва, че той/тя в смисъл на душата мисли и за другите, вместо само за свето собствено материално благополучие (сравни Матей 5,7);
- поддържа живото търсене на Божия Дух, вместо да се вцепенява само във външни форми (сравни Матей 6,5-8... и Йоан. 4,21-24);
- се старае да бъде нещо повече от това, което изглежда (сравни Матей 5,8);
- се осмелява да живее според новите си познания, макар че те не винаги имат значение на този свят (сравни Матей 5,15);
- след така получените нови познания се вижда в скромната си роля на служител, вместо да бъде надменен (сравни Матей 5,19 и Лука 9,48)...

Този, който не се изпречи повече на собствения си път след такава изпълнена с повече любов и по-мъдра насоченост, ще открие, че християнството не е само начин да се живее, а че то е истински спиритуален път. Вървейки по този път той/тя може да изживее Христос като компас, който позволява да се намери ново равновесие отвъд еднопосочните заблуди 

Нито да се открояваме външно

а да бъдем външно активни

- нито да се свиваме в себе си

- и дълбоки в самата си същност

Вместо чисто вглъбяване →

    нека да се посветим на съдържанието, проблемите, неясностите →

- или чиста медитивна празнота

    - в съзнателна медитивна тишина 

Да предусетим "външната проява на Бог в небето"

- и да му дадем облик вътре в нас 

Да съзрем следите на непроменящия се създател

- в непрекъснато променящия се (свободен) живот

Да изследваме закономерностите на външния свят

- и да търсим пипнешком намиращия се в него ред на сътворението

Не да изживяваме изцяло движещите сили →

    а да включваме тези инстинкти →

- или да ги потискаме,

    - и да ги преобразуваме

Да използваме времето, пространството, обстоятелствата, да търсим съзвучие и хармония

- въпреки личната си свобода от това 

Външно да работим

- а в самите нас да се молим  (Правило на бенедиктинците: "ora et labora")

Да се опитаме да разберем положителния принос на другите (активна толерантност)

- и да развиваме способностите си въз основа на собствената си вяра

Сериозно да приемаме рационално-аналитичните

- и "митично"- синтетичните полукълба на мозъка респ. моста между двете полукълба на мозъка  

Да познаваме субективното възприятие

- и въпреки това да търсим диференцираната истина зад субективните начини на мислене

Да се учим от (конструктивните) традиции

- и да (оставим да) пробудим в нас собствения си духовен живот

Да извършваме подготвителни упражнения

- и да приемаме благоволението  (християнска музика, упражнения, ...)

Да се обърнем лично към Господ Бог

- и към неговата сила

да обичаме ближните

- както обичаме самите себе си

Да запазим разума

- и да преминем неговите граници

Не да се разпаднем в Космоса

    а самите ние да бъдем

- или да засилим егоизма,

    - като една съзнателна клетка

Да уважаваме тялото си, материята като инструмент

- и да израстваме духовно-интелектуално

Да поемаме пълнота, отговорност

- и след "тясната порта"

Да се борим за правилните решения в земното съзнание

- и да намирам/ търсим пипнешком на друго ниво Божия план

Да предаваме придобитите познания

- и да се настроим към това, което е подходящо и уместно

Да променим около себе си / в обществото това,

- което се е подобрило в самите нас

Да изпитваме страданието на света

- и да се радваме на Божието ръководство

Да уважаваме духовните общности

- и като един/една да се стремим към Бог

Да уважаваме многообразието на народите

- и да поставяме общото съвместно ядро във всичко и всички

...така пътят на Христос се явява като Трети път отвъд мнимите противоположности на света - път, който води до пълноценен живот и до действителната духовна свобода в Бога. Виж и напечатаните с тлъст шрифт пасажи от Главния текст, и напр. Йоан 17, и " Апокрифно евангелие от Наг Хамади". Евангелие на Тома 22 Който успее да преодолее пълната промяна в живота, може да се вдълбочи и извлече повече полза от това в следващите стъпки на Исус в Евангелията, респ. в историята на страданието и историята на Апостолите (Петдесетница). Те са както изходната точка, така и целта на тази пълна промяна. (Виж нашия Главен текст, част 1).

Има връзка между това, което е замислено в Евангелията и това, което се изразява в по-голям мащаб в Откровението на Йоан, виж нашия Главен текст, част 2.

 Update english/ deutsch

Назад към началната страница  http://www.ways-of-christ.com/bg/

Пътищата на Исус Христос, неговият принос за човешкото съзнание и за промените на човечеството и Земята: - независима информационна страница, с нови аспекти от най-различни сфери на познанието и науката; с практически указания за лично развитие.